Aktuality

Malé a střední podniky (SME) často nemají dostatek prostředků, aby mohly budovat obchodní vztahy s Čínou. Evropská komise proto podporuje SME, nevládní organizace a živnostníky prostřednictvím programu METP, v rámci kterého mohou absolvovat desetiměsíční manažerský kurz v Číně. Program, který je...

V návaznosti na protikrizová opatření vlády Česká exportní banka (ČEB) rozšiřuje své služby pro malé a střední podnikatele. V současné době zavádí dva programy – program pro vývozce a program pro subdodavatele vývozců, kterých se mohou vývozci a subdodavatelé exportních zakázek ...

14. srpna 2009 prezident podepsal novelu zákona o daních z příjmů, která zajistí nižší daně pro poplatníky, kteří používají určení výdajů procentem z příjmů, tzv. výdajové paušály.Již za zdaňovací období roku 2009 tak mnozí živnostníci mohou počítat s nižšími daněmi. Např. řemeslník s ročními příjmy ...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X