Aktuality

Rok 2010 je zásadní  z hlediska plnění povinností stanovených nařízeními REACH a CLP. V tomto roce musí výrobci a dovozci chemických látek registrovat v souladu s nařízením č. 1907/2006 REACH chemické látky,  které mají stanoven termín registrace 30.11.2010. V souladu s  nařízením č. 1272/2008 CLP...

Aby lidé měli přehled o získaných dobách pojištění a mohli případně chybějící doby dohledat, a tak pozitivně ovlivnit výši svého důchodu, mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Informativní osobní list obsahuje přehled dob...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html