Aktuality

Vedení asociace přijalo početnou delegaci indických podnikatelů ze svazového státu Tamil Nadu, kteří jsou sdružení v Jihoindické obchodní a hospodářské komoře (SICCI). Návštěvu organizoval náš honorární konzul z Chennai, pan R. M. Arun, který je současně prezidentem uvedené komory SICCI. Delegaci vedl ministr pro malé a střední...

Téma digitalizace rezonuje podnikatelským prostředím. AMSP ČR představila 5. října 2022 čerstvé výsledky průzkumu agentury IPSOS pro asociaci k tomuto tématu. Stovka podnikatelů navštívila bohatý program konference a rovněž doprovodný miniveletrh digitálních řešení v sídle společnosti Deloitte v Praze. Fotografie z konference a miniveletrhu:      ...

Zástupci 26 řemeslných cechů sdružených na platformě AMSP ČR „Fandíme řemeslu“ se 4. října 2022 sešli s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým. Hlavním bodem programu byly horké novinky k legislativnímu ukotvení mistrovské zkoušky a dále návrhy na přesuny živností v rámci živnostenského zákona. Fotografie z jednání: ...

Praha 5. října 2022 – Jen málo podniků již dovršilo svou digitalizaci. Průměrný podnik naplnil své cíle v této oblasti ze 40 %. Hlavní přínosy digitalizace vidí ve větší rychlosti a zjednodušování. Vyplývá to z průzkumu, který na vzorku 244 malých a středních podniků (MSP)...

Digitální exportéři jsou o dva kroky napřed, inspirujte se!    Dovolujeme si vás pozvat na Exportní a inovační fórum, které se koná při Dni podnikatelů České republiky ve středu 26. října 2022 od 11:30 h v Hotelu Ambassador Zlatá Husa (Václavské nám. 840/5, Praha 1) na téma: „Nové příležitosti pro financování a...

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, obracíme se na vás jako zástupci nejširšího podnikatelského segmentu – malých a středních podniků (MSP) a živnostníků ČR, kteří představují 99 % všech firem v České republice a zaměstnávají více jak 2 miliony osob, tj. 61 % všech zaměstnanců v ČR. Vzhledem...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html