Analýzy

Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v rámci dlouhodobé aktivity „Podnikavá žena“. Zdroj statistických dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Analýza byla zpracována v červnu 2023. OBSAH: Úvodní poznámka Podnikatelské subjekty v ČR Struktura podnikatelů v členění muži-ženy Podnikání v regionech v členění...

Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Zdroj dostupných statistických dat k 31. 12. 2022: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad   Analýza současné situace zaměstnanců Obsah: I. Zaměstnanost a zaměstnanci v národním hospodářství (NH) a. Ekonomická aktivita obyvatel (2) b. Vývoj zaměstnanosti (6) c. Struktura zaměstnanosti (10) II....

Praha, 23. ledna 2023 - Krize posledních dvou let způsobené nejprve covidovou pandemií a pak ruskou agresí na Ukrajině hrozily, že trvale zasáhnou český zahraniční obchod. Obavy se však naštěstí nepotvrdily, jak ukazuje analýza Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Zatímco do...

Praha, 1. prosince 2021. AMSP ČR zveřejňuje aktuální analýzu Srovnání podnikání podnikatelů a podnikatelek v „době covidové“. Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v průběhu listopadu 2021. Zdroj statistických dat: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR OBSAH: Úvodní poznámka Podnikatelské subjekty v ČR Struktura podnikatelů v...

Praha, 1. července 2021. AMSP ČR zveřejňuje aktuální analýzu vývoje malých a středních podniků v letech 2010-2020. Příloha - analýza  Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Zdroj dostupných statistických dat k 31. 12. 2020, příp. k 31. 12. 2019: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Český statistický úřad Obsah: ...

Exportní fórum pro malé a střední podniky na téma „Export s covidem v zádech“ se konalo online formou jako doprovodná akce největší události AMSP ČR v roce - Dne podnikatelů ČR – v pátek 11. prosince 2020. Program byl rozdělen do dvou bloků, přičemž první se zaměřil na trhy EU...

Praha, 14. prosince 2020 -  Navzdory jarní vlně pandemie koronaviru se počty podnikatelek s živnostenským oprávněním v prvním pololetí letošního roku zvýšily. K udržení živností mohly od dubna přispět i podpůrné programy státu. Rostoucí trend v podnikání žen a zájem o provozování vlastní živnosti je patrný ale už posledních...

Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Zdroj statistických dat: ČSÚ, MPSV ČR, VÚBP, MPO ČR Listopad 2020 Obsah I. Zaměstnanost a zaměstnanci II. Nezaměstnanost a uchazeči o práci III. Pracovní úrazy zaměstnanců IV. Mzdy zaměstnanců V. Aktuální situace zaměstnanců související s krizí covid-19 Analýza ke stažení zde: ANALÝZA_ZAMĚSTNANCI-final_Def  ...

Praha, 13. února 2020. Výsledky analýzy, kterou pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) zpracoval Institut oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), dokládají následující skutečnosti. Zhruba 22 % tržeb v restauracích, jídelnách a kantýnách vzniká díky podpoře systému zaměstnaneckého stravování. Tedy dotováním...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html