EU Zpravodaj

Od 1. ledna 2022 se Francie na půl roku ujala role předsednické země v Radě EU a je tak první zemí nového předsednického tria Francie – Česká republika – Švédsko. Mottem francouzského předsednictví je „Obnova, síla, sounáležitost“. Francie mj. přichází s plánem na posílení unijního...

Komise a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) spustily nový fond EU pro malé a střední podniky. Nabízí poukázky pro malé a střední podniky se sídlem v EU, jež jim mají pomoci chránit jejich práva duševního vlastnictví. Jedná se o druhý fond EU pro...

Evropská komise přijala 13. ledna 2022 pracovní program programu Kreativní Evropa na rok 2022, přičemž v blízké době chystá vydat také první výzvy. Hlavní zaměření letošního pracovního programu je na podporu subjektů působících v oblasti kulturního a kreativního průmyslu s cílem pomoci jim překonat současné složité období. Mezi tři hlavní...

Dne 12. ledna 2022 Evropská komise zahájila první kolo výzev digitální části Nástroje pro propojení Evropy (CEF). Na první výzvu je alokováno celkem 258 mil. EUR, které mají být využity na vylepšení infrastruktury pro digitální konektivitu napříč Unií, například u sítí 5G. Komise bude spolufinancovat...

Evropská komise představila klíčovou iniciativu v boji proti zneužívání fiktivních subjektů k podvodným daňovým praktikám. Návrh by měl zajistit, aby subjekty v Evropské unii, které nevykonávají žádnou hospodářskou činnost nebo mají pouze minimální aktivity, nemohly využívat žádné daňové výhody a nepředstavovaly pro daňové poplatníky finanční...

Zástupci Evropského parlamentu a Rady se dne 15. prosince 2021 dohodli na prodloužení současných roamingových pravidel až do roku 2032. Aktuálně platná pravidla, která jsou postavená na principu, že uživatelé mohou telefonovat, psát sms a využívat data v rámci celé EU za stejných podmínek jako v domovském státě,...

Evropská komise přijala balíček opatření, která jsou součástí akčního plánu pro unii kapitálových trhů a zaměřují se na zlepšení možností, jak mohou firmy získat kapitál v rámci EU. Zároveň se opatření zaměřují na zlepšení přístupu investorů k informacím ohledně firem a obchodování. Konkrétně Komise navrhuje...

Rada přijala na svém zasedání dne 6. prosince 2021 obecný přístup k návrhu, který se zaměřuje na stanovení pravidel pro tvorbu minimálních mezd v rámci EU. Návrh stanovuje rámec, díky kterému by se měla zvýšit ochrana pracovníků a vytvořit se podmínky pro vytváření minimálních mezd zajišťujících...

Skupina 67 členů Světové obchodní organizace (WTO), včetně EU, uzavřela dnes jednání o přelomové dohodě o omezení byrokracie v obchodu se službami. Tzv. společná iniciativa týkající se domácí regulace v oblasti služeb zjednoduší zbytečně komplikované předpisy a zmírní procesní překážky, na které narážejí zejména malé...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X