EU Zpravodaj

Od 3. září 2020 vstoupila v účinnost směrnice o právech akcionářů, která si klade za cíl především zlepšit komunikaci mezi podniky a akcionáři. Kromě toho budou muset institucionální investoři a správci aktiv zveřejňovat informace o investičních strategiích, což jednak zlepší informovanost akcionářů a také zvýší transparentnost. Podle Komise pomohou...

Za rok 2018 se v zemích EU na dani z přidané hodnoty (DPH) nevybralo přibližně 140 miliard EUR, upozorňuje nová zpráva, kterou 10. září 2020 zveřejnila Evropské komise. I když je celkový výpadek příjmů z DPH – nebo rozdíl mezi očekávanými příjmy v členských státech...

Evropská komise přijala 9. září 2020 svou vůbec první zprávu o strategickém výhledu, která má identifikovat vznikající problémy i příležitosti, a pomoci tak Evropské unii při strategickém rozhodování. Strategický výhled bude sloužit jako vodítko pro významné politické iniciativy. Bude podporovat Komisi při koncipování politik a právních...

Od 1. září 2020 začíná platit nařízení EU o schvalování motorových vozidel a o dozoru nad trhem s nimi z května 2018, které si klade za cíl zvýšit nezávislost a kvalitu schvalování typu vozidel. Kromě toho nařízení zlepší kontroly vozidel, která jsou již na trhu a k dispozici pro nákup. Nově také...

Evropská komise schválila české schéma podpory ve výši 22,9 mld. Kč zaměřené na poskytnutí platů zaměstnancům ve firmách zasažených koronavirovou krizí. Firmy budou moci využít finanční prostředky na platy zaměstnanců, které by jinak musely propustit. Schéma je dostupné firmám všech velikostí a bude se vztahovat na období od 12. března...

X