EU Zpravodaj

Agenturou CzechInvest je vypsána výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech (IPCEI) v oblasti zdravotnictví.  Projekt v oblasti zdravotnictví známý i pod zkratkou Health IPCEI cílí na podporu rozvoje zdravotnických inovací v rámci EU v souladu s prováděním unijní průmyslové politiky v oblasti...

DG Grow Evropské Komise iniciovalo šetření, jehož cílem je nastavit opatření, jež mají zabránit opožděným platbám podniků a zmírnit jejich dopady. Účelem konzultace je shromáždit informace, pokud jde o tyto čtyři aspekty: hlavní rysy platebních podmínek podniků, zkušenosti podniků s nekalými platebními praktikami, způsoby, jakými...

Od 1. září se v EU začaly používat nové energetické štítky pro žárovky a jiné osvětlovací výrobky, což by mělo spotřebitelům usnadnit výběr udržitelnějších výrobků a tím pádem i snížit náklady za elektřinu. Vzhledem k rychlému vývoji na poli žárovek a osvětlení, kdy velké množství výrobků splňovalo kritéria pro označení A+...

Ve dnech 26. a 27. října 2021 proběhne 10. výroční fórum Podunajské strategie (EUSDR). Fórum je plánováno v hybridním formátu a je určeno odborné i široké veřejnosti. V rámci tohoto fóra proběhne také zvláštní zasedání ministrů EUSDR zodpovědných za oblast inovací a digitalizace. Registrace pro zájemce a...

V pondělí 26. 7. 2021 Evropská komise spolu s orgány členských států zodpovědnými za oblast ochrany spotřebitele zaslala dopis společnosti Google. Dopis obsahuje požadavek, aby Google postupoval transparentněji a dodržoval unijní právo. Spotřebitelé by měli vědět, jak jsou řazeny výsledky jejich vyhledávání prostřednictvím Googlu a...

Evropská komise přijala dne 23. 7. 2021 rozšíření rozsahu obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které umožní členským státům poskytnout určitou státní podporu bez předchozího přezkumu Komise. Nová pravidla se týkají  podpory poskytované vnitrostátními orgány na projekty financované prostřednictvím některých centrálně řízených programů EU v rámci nového víceletého finančního rámce 2021-2027...

Evropská komise zahájila činnost dvou nových průmyslových aliancí: Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud. Obě nové aliance budou prosazovat novou generaci mikročipů a technologií, pokud jde o průmyslový cloud / edge computing a poskytnou EU kapacity...

https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X