EU Zpravodaj

Rada přijala na svém zasedání dne 6. prosince 2021 obecný přístup k návrhu, který se zaměřuje na stanovení pravidel pro tvorbu minimálních mezd v rámci EU. Návrh stanovuje rámec, díky kterému by se měla zvýšit ochrana pracovníků a vytvořit se podmínky pro vytváření minimálních mezd zajišťujících...

Skupina 67 členů Světové obchodní organizace (WTO), včetně EU, uzavřela dnes jednání o přelomové dohodě o omezení byrokracie v obchodu se službami. Tzv. společná iniciativa týkající se domácí regulace v oblasti služeb zjednoduší zbytečně komplikované předpisy a zmírní procesní překážky, na které narážejí zejména malé...

Evropská unie udělala klíčový krok pro reformu unijních pravidel v oblasti dani z přidané hodnoty. Nová pravidla schválili v úterý 7. prosince 2021 jednomyslně ministři financí členských zemích. Stávající soubor pravidel začal platit před zhruba 30 lety a Evropská komise připravila první návrh reformy v roce...

Výbor pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu schválil návrh zprávy týkající se nástroje pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (IPI). Jeho cílem je zavést opatření, která by omezovala přístup k veřejným zakázkám v EU firmám ze zemí, které neposkytují otevřený přístup ke svým zakázkám firmám z EU....

Evropský inovační a technologický institut (EIT) spustil na konci října 2021 nové inovační partnerství, které se zaměřuje na podporu konkurenceschopnosti a růstu evropských kulturních a kreativních sektorů a průmyslu. Cílem partnerství je urychlit obnovu těchto sektorů po pandemii koronaviru a využít jejich potenciál, ať už se...

Evropská komise vydala zprávu, která se zabývá opatřeními zavedenými členskými státy během pandemie koronaviru na podporu solventnosti malých a středních podniků (MSP). Členské státy zavedly řadu opatření, mezi která patří například dluhová moratoria, opatření na podporu zachování počtu zaměstnanců nebo různá fiskální opatření. Zpráva uvádí,...

Výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku (AIDA) vydal 9. 11. 2021 návrh svého stanoviska ohledně využití umělé inteligence v EU, která uvádí, že veřejná debata související s tímto tématem by se měla více zaměřit na obrovský potenciál, jenž má umělá inteligence pro celou společnost. Jedná se...

V rámci programu Digitální Evropa Komise přijala tři pracovní programy, v nichž stanoví, na které cíle a konkrétní tematické oblasti budou vynaloženy prostředky v celkové hodnotě 1,98 miliardy eur. Tento první soubor pracovních programů zahrnuje strategické investice, které se budou zásadní měrou podílet na uskutečnění...

Evropská komise přijala na konci října 2021 akt v přenesené pravomoci související se směrnicí o radiových zařízeních, jehož cílem je posílit kybernetickou bezpečnost bezdrátových zařízení na evropském trhu. Jedná se především o mobilní telefony, chytré hodinky, fitness náramky a bezdrátové hračky. Výrobci těchto produktů budou muset před jejich prodejem...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html