EU Zpravodaj

Do konce letošního října mohou malé a střední české firmy stále podávat žádosti o finanční příspěvek na úhradu podstatné části nákladů spojených se zápisy národních i evropských ochranných známek a průmyslových vzorů a za specializované externí poradenské služby tzv. předběžné diagnózy duševního vlastnictví (IP scan),...

Výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) přijal na svém zasedání 14. 10. 2021 zprávu, ve které požaduje prodloužení současných pravidel pro roaming. Aktuálně platná pravidla, která jsou postavená na principu, že uživatelé mohou telefonovat, psát sms a využívat data v rámci celé EU za stejných...

Evropská rada pro inovace Evropské komise vybrala 65 inovativních startupů a malých a středních podniků, které obdrží 363 milionů eur na průlomové inovace. Každá společnost obdrží kombinaci grantového financování a kapitálové investice ve výši až 17 milionů EUR na rozvoj a rozšíření svých přelomových inovací...

V návaznosti na priority zmíněné během projevu o stavu Unie předsedkyní Komise Ursulou von der Leyen dnes Komise zahájila strukturovaný dialog s členskými státy ohledně digitálního vzdělávání a dovedností. Iniciativa navazuje na akční plán pro digitální vzdělávání a akční plán evropského pilíře sociálních práv, které stanovují cíle jako např. 80 %...

Členové Evropského parlamentu přijali dne 6. 10. 2021 zprávu, ve které požadují, aby EU vytvořila komplexní soubor opatření a ucelenou politiku pro oblast informačních technologií, zaměřenou zejména na posílení kybernetické odolnosti EU vůči útokům třetích stran. Parlament také doporučuje vytvoření společné kybernetické jednotky, která by měla za...

Agenturou CzechInvest je vypsána výzva k vyjádření zájmu o účast v mezinárodních projektech (IPCEI) v oblasti zdravotnictví.  Projekt v oblasti zdravotnictví známý i pod zkratkou Health IPCEI cílí na podporu rozvoje zdravotnických inovací v rámci EU v souladu s prováděním unijní průmyslové politiky v oblasti...

DG Grow Evropské Komise iniciovalo šetření, jehož cílem je nastavit opatření, jež mají zabránit opožděným platbám podniků a zmírnit jejich dopady. Účelem konzultace je shromáždit informace, pokud jde o tyto čtyři aspekty: hlavní rysy platebních podmínek podniků, zkušenosti podniků s nekalými platebními praktikami, způsoby, jakými...

Od 1. září se v EU začaly používat nové energetické štítky pro žárovky a jiné osvětlovací výrobky, což by mělo spotřebitelům usnadnit výběr udržitelnějších výrobků a tím pádem i snížit náklady za elektřinu. Vzhledem k rychlému vývoji na poli žárovek a osvětlení, kdy velké množství výrobků splňovalo kritéria pro označení A+...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html