EU Zpravodaj

Ve dnech 26. a 27. října 2021 proběhne 10. výroční fórum Podunajské strategie (EUSDR). Fórum je plánováno v hybridním formátu a je určeno odborné i široké veřejnosti. V rámci tohoto fóra proběhne také zvláštní zasedání ministrů EUSDR zodpovědných za oblast inovací a digitalizace. Registrace pro zájemce a...

V pondělí 26. 7. 2021 Evropská komise spolu s orgány členských států zodpovědnými za oblast ochrany spotřebitele zaslala dopis společnosti Google. Dopis obsahuje požadavek, aby Google postupoval transparentněji a dodržoval unijní právo. Spotřebitelé by měli vědět, jak jsou řazeny výsledky jejich vyhledávání prostřednictvím Googlu a...

Evropská komise přijala dne 23. 7. 2021 rozšíření rozsahu obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER), které umožní členským státům poskytnout určitou státní podporu bez předchozího přezkumu Komise. Nová pravidla se týkají  podpory poskytované vnitrostátními orgány na projekty financované prostřednictvím některých centrálně řízených programů EU v rámci nového víceletého finančního rámce 2021-2027...

Evropská komise zahájila činnost dvou nových průmyslových aliancí: Aliance pro procesory a polovodičové technologie a Evropské aliance pro průmyslová data, edge a cloud. Obě nové aliance budou prosazovat novou generaci mikročipů a technologií, pokud jde o průmyslový cloud / edge computing a poskytnou EU kapacity...

Evropská komise si 19. 7. 2021 vyžádala konzultaci u Světové obchodní organizace (WTO) týkající se určitých ruských opatření, která zakazují nebo omezují možnosti evropských firem prodávat své zboží a služby ruským státem vlastněným firmám a dalším subjektům v rámci veřejných zakázek. Podle EU jsou tyto praktiky proti pravidlům WTO,...

Evropská komise přijala několik opatření, kterými chce přispět k rozvoji udržitelného financování. Jedním z opatření je strategie udržitelného financování, jejímž cílem je zvýšit investice do udržitelného hospodářství a ochrany životního prostředí, a to i ze strany malých a středních podniků. Mezi další cíle strategie patří...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html