Projekty

Toto pondělí oficiálně zahájil svou prezentací pan místopředseda Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA program série videokonferencí vedených mezi zástupci Hanojské asociace malých a středních podniků a relevantními představiteli českého startupového ekosystému. Během 2týdenního intenzivního programu budou mít vietnamští partneři možnost se detailně seznámit se systémem fungování...

Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-upů. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v letošním roce 2021 realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR nazvaný: „Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro...

Ve dnech 27.9. – 3.10.2021 se AMSP ČR vydala do Zambie, kde ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (ZDA) realizovala týdenní konzultační misi. Cesta se uskutečnila v rámci projektu CACHA: Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains, realizovaného pod hlavičkou české rozvojové...

V italském letovisku Pescara se v těchto dnech za účasti zástupců AMSP ČR koná důležité jednání konsorcia mezinárodního projektu BECOMING zaměřeného na kariérní poradenství a podporu osobního rozvoje pracovníků MSP zejména z automotive průmyslu. Osobní koordinační setkání partnerských organizací z Itálie, Německa a České republiky se koná po dlouhé...

V posledních měsících spolupracovala AMSP ČR v rámci projektu DIGTEACH: „Digitální podnikání – inovativní vzdělávání učitelů” na tvorbě inovativního vzdělávacího materiálu pro odborné učitele a pedagogy v oblasti digitálního podnikání a využívání digitálních nástrojů ve výuce k podnikavosti. Spolu s partnery z Itálie, Rakouska a Španělska byla vytvořena pedagogická příručka „Průvodce pedagoga:...

Cílem projektu BECOMING je přinést inovativní řešení zaměřená na snížení rizika odchodu z trhu práce pro pracovníky malých a středních podniků (MSP). Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvíjením pozitivního přístupu k celoživotnímu vzdělávání. Průzkum provedený jednotlivými partnery před zahájením projektu ukázal, že pracovníci malých a...

AMSP ČR připravila ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (Zambia Development Agency) nový mezinárodní projekt rozvojové spolupráce: „Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains“ (zkráceně CACHA). Hlavním cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost zambijských zemědělských center, zajištění jejich vstupu na lokální, národní a...

Ve dnech 20.10. – 4.11.2020 zorganizovala AMSP ČR odborný školící program pro vybrané reprezentanty Komory zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Program se skládal z 10 online bilaterálních jednání s českými experty z nestátních i státních subjektů zabývajících se podporou malých a středních...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X