Projekty

V pátek 6. 3. 2020 hostila AMSP ČR druhé projektové setkání partnerů mezinárodního vzdělávacího projektu DIGTEACH: Digital Entrepreneurship - Innovative Teacher Training. Cílem projektu je vyvinutí vzdělávacího materiálu pro odborné středoškolské učitele s tipy a příklady, jak přistupovat k výuce digitálního podnikání. Více o projektu naleznete na:...

Od října 2019 se AMSP ČR účastní mezinárodního projektu „Digitální podnikání – inovativní vzdělávání učitelů” (z originálu „Digital Entrepreneurship – Innovative Teacher Training“ neboli DIGTEACH). Dvouletý projekt si staví za cíl vyvinout a implementovat inovativní postupy a nástroje, které budou nabídnuty odborným učitelům ve formě...

V těchto dnech se zástupci AMSP ČR zúčastnili ve španělském městě Linares zahájení nového mezinárodního projektu zaměřeného na podporu odborného vzdělávání v oblasti využívání možností digitálního podnikání. Dvouletý projekt je realizován v rámci programu ERASMUS+, strategická partnerství a do projektových aktivit budou vedle AMSP ČR zapojeny renomované...

Prošlé dva týdny byly v AMSP ČR nejen ve znamení intenzivních příprav na vrcholnou akci roku - Den podnikatelů 2019, ale také ve znamení intenzivních mezinárodních aktivit. V termínu od 6. do 18. října postupně Asociace hostila hned dvě desetičlenné delegace představitelů státního i privátního sektoru z Moldavské...

Období:                               04/2018 – 09/2020 Řešitelé projektu: Vysoké učení technické v Praze (koordinátor) Univerzita Karlova v Praze Aplikační garanti: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Jihočeská hospodářská komora Webové stránky:             http://proceskyprumysl.g6.cz/ Projekt navazuje na výzkumy jednotlivých institucí v oblasti migrace, trhu práce a podnikových procesů a reaguje na změny, kterými prochází...

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru Období:                               02/2018 – 01/2021 Rozpočet:                           4 441 912 Kč Účastníci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (koordinátor) Vysoké učení technické v Brně Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Výzkumný ústav pro podnikání a inovace, z.ú. Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského...

Období:                               02/2019 – 01/2022 Rozpočet:                           4 977 tisíc Kč Účastníci: Vysoké učení technické v Brně (koordinátor) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Výzkumný ústav pro podnikání a inovace Záměrem projektu je posilování inovační kapacity, konkurenceschopnosti a udržitelné výkonnosti malých a středních podniků,...

Problematika mezigenerační obměny v rodinných podnicích je téma, které hýbe hladinou podnikatelského prostředí MSP již několik posledních let. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se na národní úrovni tomuto fenoménu velice intenzivně věnuje v rámci své platformy Rodinná firma (www.rodinnafirma.net). Nicméně proto, aby se podařilo...

Název projektu: „Pomoc moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci“ V termínu 06. - 07. 08. 2019 se uskutečnila poradenská mise českých expertů do Moldavské republiky. Tato mise je první významnou aktivitou v rámci projektu a Asociace byla reprezentována dvěma zástupci - panem Ing. Evženem REITSCHLÄGEREM a...

Reg. číslo TL02000434 Projekt získal podporu v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášenou Technologickou agenturou ČR Doba řešení: 01/2019 – 12/2022 Projekt Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví je realizován ve spolupráci odborníků z Vysokého...

X