Projekty

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010861 Doba realizace projektu:             1.5. 2019 – 30.4.2022 Celková výše projektu:                 29 991 200,00 Kč   Příjemcem  je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků. Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po...

Asociace od začátku května začala s realizací projektu zahraniční rozvojové spolupráce s názvem: „Pomoc moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci“. Koordinátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a projekt spadá pod program „Aid for Trade“. S Moldavskou stranou bude Asociace realizovat již čtvrtý projekt rozvojové spolupráce a...

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019 – Etiopie Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Školení představitelů Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie v ČR“ v rámci programu zahraniční rozvojové...

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019 – Zambie Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Studijní cesta do ČR pro představitele Agentury na podporu investic a obchodu Zambie...

Cílem projektu je umožnit spolupráci mezi seniory a preseniory, kteří již nechtějí či nemohou vykonávat činnosti na plný úvazek, s malými a středními podniky a start-upy. Tím projekt napomáhá českým firmám nalézt zkušené odborníky a zároveň umožňujeme starším lidem uplatnit své znalosti v prostředí malého podnikání....

AMSP ČR na přelomu června a července zahájila letošní tažení na podporu lokálních zemědělských producentů. V rámci kampaně „…a teď česky“ navštíví náš promo-tým do konce roku 9 krajů a náš stánek s ochutnávkou lokálních produktů budete mít možnost nalézt na celkově 25 veletrzích a výstavách v Čechách,...

AMSP ČR v rámci komunitárního programu ERASMUS+, Klíčová akce 1, získala grant na realizaci výjezdu skupiny 12 účastníků do Itálie. V termínu 3. – 10. 06. 2018 odletělo 12 účastníků do toskánské Florencie a jejího okolí. Ambice stojící za projektovým záměrem byla taková, že výjezd měl přinést lektorům...

X