Projekty

Problematika mezigenerační obměny v rodinných podnicích je téma, které hýbe hladinou podnikatelského prostředí MSP již několik posledních let. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR se na národní úrovni tomuto fenoménu velice intenzivně věnuje v rámci své platformy Rodinná firma (www.rodinnafirma.net). Nicméně proto, aby se podařilo...

Název projektu: „Pomoc moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci“ V termínu 06. - 07. 08. 2019 se uskutečnila poradenská mise českých expertů do Moldavské republiky. Tato mise je první významnou aktivitou v rámci projektu a Asociace byla reprezentována dvěma zástupci - panem Ing. Evženem REITSCHLÄGEREM a...

Reg. číslo TL02000434 Projekt získal podporu v rámci programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, vyhlášenou Technologickou agenturou ČR Doba řešení: 01/2019 – 12/2022 Projekt Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví je realizován ve spolupráci odborníků z Vysokého...

Registrační číslo projektu:   CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010861 Doba realizace projektu:             1.5. 2019 – 30.4.2022 Celková výše projektu:                 29 991 200,00 Kč   Příjemcem  je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků. Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po...

Asociace od začátku května začala s realizací projektu zahraniční rozvojové spolupráce s názvem: „Pomoc moldavským malým a středním podnikům na cestě k digitalizaci“. Koordinátorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a projekt spadá pod program „Aid for Trade“. S Moldavskou stranou bude Asociace realizovat již čtvrtý projekt rozvojové spolupráce a...

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019 – Etiopie Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Školení představitelů Ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie v ČR“ v rámci programu zahraniční rozvojové...

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2019 – Zambie Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Studijní cesta do ČR pro představitele Agentury na podporu investic a obchodu Zambie...

Cílem projektu je umožnit spolupráci mezi seniory a preseniory, kteří již nechtějí či nemohou vykonávat činnosti na plný úvazek, s malými a středními podniky a start-upy. Tím projekt napomáhá českým firmám nalézt zkušené odborníky a zároveň umožňujeme starším lidem uplatnit své znalosti v prostředí malého podnikání....

https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X