Projekty

Technologie zpřístupněné ve vzdělávání mají významný potenciál pro zlepšování úrovně odborné výuky. Pomáhají osvojit si četné dovednosti a kompetence mezi učiteli i studenty. To je důvod, proč jsme v mezinárodním projektu DIGTEACH pomohli navrhnout kurz v oblasti digitálních dovedností pro učitele prostřednictvím vzdělávací platformy Moodle. Výuková platforma...

Mezinárodní projekt AGEADAPT: Adaptace MSP na proces stárnutí pracovní sil si klade za cíl vytvořit systém vzdělávacích materiálů na podporu tzv. age-managementu pro malé a střední podniky a nástrojů pro pracovníky ve věku 55+. Fenomén stárnutí pracovní síly, přestože je způsoben různými příčinami, vede vždy ke...

V rámci projektu CACHA pokračuje AMSP ČR s podporou regionálního rozvoje v Zambii. Ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (ZDA) jsme uskutečnili 2 týdny multilaterálních jednání s vybranými zambijskými organizacemi a připravili situační analýzu (Peer-to-Peer Review Report) s doporučeními pro další kroky k překonání stávajících bariér. Projekt CACHA tímto počinem sice končí,...

  Souhrnná zpráva: Současný stav v oblasti mezigenerační obměny v rodinných podnicích   Situace rodinných podniků a procesů jejich předání se liší napříč Evropou. Pro AMSP ČR se jedná o prioritní téma. Zajímá Vás, co je odlišné a v čem se naopak podobají rodinné podniky v Belgii, Česku,...

Začátkem listopadu 2021 se za osobní účasti zástupců AMSP ČR a projektových partnerů uskutečnilo v Praze již třetí mezinárodní setkání konsorcia projektu BECOMING: Neustálý růst a inovace, kde byly projednány dosavadní pokroky, a především další kroky projektu. Dvoudenní jednání bylo zaměřeno především na představení dosavadních pozorování stavu...

Dne 11. listopadu 2021 proběhl slavnostní podpis memoranda o porozumění mezi Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a Hanojskou Asociací malých a středních podniků spolu (HANOI SME) s přidruženými organizacemi podporujícími rozvoj start-upů. Memorandum bylo podepsáno jakožto vyvrcholení spolupráce obou organizací v rámci programu rozvojové...

Toto pondělí oficiálně zahájil svou prezentací pan místopředseda Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA program série videokonferencí vedených mezi zástupci Hanojské asociace malých a středních podniků a relevantními představiteli českého startupového ekosystému. Během 2týdenního intenzivního programu budou mít vietnamští partneři možnost se detailně seznámit se systémem fungování...

Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro budování kapacit a strategií pro podporu start-upů. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v letošním roce 2021 realizuje projekt zahraniční rozvojové spolupráce ČR nazvaný: „Školení představitelů Hanojské asociace malých a středních podniků v oblasti metod pro...

Ve dnech 27.9. – 3.10.2021 se AMSP ČR vydala do Zambie, kde ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (ZDA) realizovala týdenní konzultační misi. Cesta se uskutečnila v rámci projektu CACHA: Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains, realizovaného pod hlavičkou české rozvojové...

V italském letovisku Pescara se v těchto dnech za účasti zástupců AMSP ČR koná důležité jednání konsorcia mezinárodního projektu BECOMING zaměřeného na kariérní poradenství a podporu osobního rozvoje pracovníků MSP zejména z automotive průmyslu. Osobní koordinační setkání partnerských organizací z Itálie, Německa a České republiky se koná po dlouhé...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html