Projekty

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Sever (SCAI ADR Nord) zorganizovala v úterý 6.12.2022 online kulatý stůl na podporu exportu moldavské podnikatelské sféry v regionu Sever. Kulatý stůl se odehrál za účasti manažerky rozvojových projektů AMSP ČR paní Kristýny Strnadové...

V rámci projektu DIGISCHOOL: Zvládnutí digitálních výukových nástrojů v odborném vzdělávání a přípravě, realizovaného v programu ERASMUS+, na jehož realizaci se AMSP ČR podílí, právě vychází první newsletter. Tento bulletin informuje o hlavních cílech projektu a obsahuje informace týkající se jeho aktuálního průběhu včetně současného stavu...

Koncem minulého týdne, ve dnech 10. až 11. 11. 2022, se projektové konsorcium mezinárodního projektu BECOMING, organizovaného v rámci programu Erasmus+, za účasti reprezentanta AMSP ČR sešlo v německém Schwerinu v pořadí již po páté, aby prodiskutovalo především finální podoby projektových výstupů, kterými jsou Balíček...

První školení v rámci projektu DIGISCHOOL, jehož je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR součástí, bylo zaměřené na zvládnutí digitálních výukových nástrojů v odborném vzdělávání a přípravě pro učitele středních odborných škol. Hlavním cílem této týdenní akce, organizované v rámci programu Erasmus+, bylo pomoci...

Koncem minulého týdne hostilo AMSP ČR třetí mezinárodní setkání projektových partnerů k projektu organizovaného v rámci programu Erasmus+: AGEADAPT – Adaptace MSP na proces stárnutí pracovních sil, který je zaměřen na využívání potenciálu pracovníků 55+ v malých a středních podnicích. Ve dnech 22.-23. 9. 2022 se partneři z České...

V pondělí 12. září 2022 byl zahájen druhý běh školení moldavských reprezentantů organizace ODA – Organization for Entrepreneurship Development (dříve ODIMM). Delegace osmi účastníků přijela do Prahy a bude se účastnit týdenní série jednání, školení a návštěv na předních českých institucí a organizací věnujících se...

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci programu zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2022 na realizátora projektu „Podpora produkce a posílení kapacit podnikatelů na severu Moldavska v oblasti zvýšené produktivity, exportu a přístupu na nové trhy“....

AMSP ČR oficiálně stvrdila dlouhodobou spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (ZDA) v rámci rozvojové pomoci zambijské podnikatelské sféry. Místopředseda představenstva Ing. Karel Dobeš a generální ředitelka AMSP ČR a členka představenstva Eva Svobodová, MBA podepsali Memorandum o porozumění se svým protějškem Ing. Obby Bandou, úřadujícím ředitelem...

Dnes, tj. 27. června, byl vydán první newsletter mezinárodního projektu AGEADAPT, který je realizovaný v rámci programu Erasmus+. Publikace informuje o hlavních cílech projektu a obsahuje informace týkající se jeho aktuálního průběhu včetně prvního výstupu. V newsletteru jsou rovněž představeni všichni partneři projektového konsorcia, mezi něž kromě...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html