Projekty

Cílem projektu BECOMING je přinést inovativní řešení zaměřená na snížení rizika odchodu z trhu práce pro pracovníky malých a středních podniků (MSP). Toho by mělo být dosaženo prostřednictvím rozvíjením pozitivního přístupu k celoživotnímu vzdělávání. Průzkum provedený jednotlivými partnery před zahájením projektu ukázal, že pracovníci malých a...

AMSP ČR připravila ve spolupráci se Zambijskou rozvojovou agenturou (Zambia Development Agency) nový mezinárodní projekt rozvojové spolupráce: „Connecting Zambian Small and Medium-sized Agricultural Centers to Global Value Chains“ (zkráceně CACHA). Hlavním cílem projektu je podpořit konkurenceschopnost zambijských zemědělských center, zajištění jejich vstupu na lokální, národní a...

Ve dnech 20.10. – 4.11.2020 zorganizovala AMSP ČR odborný školící program pro vybrané reprezentanty Komory zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny v oblasti digitalizace a Průmyslu 4.0. Program se skládal z 10 online bilaterálních jednání s českými experty z nestátních i státních subjektů zabývajících se podporou malých a středních...

Ačkoliv letošní komplikovaná situace dlouho bránila odstartování naší letošní kampaně na podporu českého venkova a podnikání v něm, nakonec se vše v dobré obrací a my jsme s naším ostříleným promo týmem vyrazili na roadshow kolem České republiky! První zastávkou byla Lysá nad Labem. Konkrétně již 25. ročník tradiční...

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020 – Myanmar Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Předání zkušeností ČR v oblasti zdravotní péče zejména se zaměřením na zdravotní pojištění a...

AMSP ČR vyhrála tender na projekt zahraniční rozvojové spolupráce Aid for Trade 2020 – Bosna a Hercegovina Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR zvítězila v tendru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na realizátora projektu „Pomoc Komoře zahraničního obchodu Bosny a Hercegoviny a malým a středním podnikům...

Mezinárodní projekt „SUFABU: Nástupnictví v rodinných firmách“ pod vedením AMSP ČR pokračuje. Ve spolupráci s partnery z Belgie, Itálie, Norska, Španělska a Velké Británie jsme analyzovali situaci mezigenerační obměny v rodinných firmách a společně vytvořili Souhrnnou zprávu porovnávající data a informace z těchto zemí. Souhrnná zpráva obsahuje shrnutí základních údajů...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html