2015

Metodologie Cílová skupina: 501 respondentů – firmy s 5-249 zaměstnanci, kvótní výběr oborů: výroba/obchod/řemesla/služby Výzkumná metoda: CATI – telefonické dotazování  Datum sběru dat: červen 2015 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.  Vysledky_36.pruzkumu_energetika.pdf (1,38 MB) Tento průzkum vznikl za laskavé podpory RWE. ...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html