2017

Metodologie kvantitativní části: Metoda výzkumu - CATI telefonické dotazování Cílová skupina:  Majitelé, jednatelé, nebo ředitelé malých a středních podniků od 5 do 250 zaměstnanců Velikost vzorku: 500 firem Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník v délce 10 minut Sběr dat: 17. 8. – 1. 9. 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS. Ipsos pro AMSP_Dotace_závěrečná zpráva výzkum...

Metodologie kvantitativní části:   Metoda výzkumu: strukturovaný online dotazník Cílová skupina: dospělá internetová populace ČR ve věku 18–65 let (reprezentativní dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku a vzdělání) Velikost vzorku: 121 firem Sběr dat:  12. do 14. 3. 2018 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS. TZ-2018-03-28-příloha-Ipsos-pro-AMSP_Praktická výuka_březen 201812...

Metodologie kvantitativní části:   Metoda výzkumu: CATI telefonické dotazování Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, nebo ředitelé malých a středních podniků od 5 do 250 zaměstnanců Velikost vzorku: 500 firem Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník v délce 10 minut Sběr dat: 17. 8 – 1. 9. 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS. Ipsos-pro-AMSP_Dotace_závěrečná-zpráva_09_2017-TZ-12.10.2017-1...

Metodologie kvantitativní části:                Cílová skupina: Výzkum občanů: občané obcí s 250 – 5000 obyvateli, kde zatím nefunguje Pošta Partner Výzkum potenciálních provozoven: Potenciální provozovny z obcí 250 – 5000 obyvatel, kde zatím nefunguje Pošta Partner Velikost vzorku: Výzkum populace: 260 občanů ...

Metodologie kvantitativní části: Cílová skupina: Studenti neodmítající podnikání Studenti odmítající podnákání Lidé kteří podnikají (maximálně 2 roky) Výzkumná metoda: online sběr pomocí panelu populace.cz / hloubkové rozhovoryDatum sběru dat: červenec/srpen 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.  Vysledky_pruzkumu_Young_Business.pdf (1,63 MB) Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Komerční banky, a.s. ...

Metodologie kvantitativní části: Cílová skupina: lidé, kteří ve firmě rohodují o procesech souvisejících se zpracováním osobních datVýzkumná metoda: telefonické dotazováníDatum sběru dat: červen 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.  Ipsos_pro_AMSP_GDPR zasáhne dvě třetiny podnikatelů.pdf (1014,80 KB) Tento průzkum vznikl za laskavé podpory partnera Komerční banky, a.s. ...

Metodologie kvantitativní části: Cílová skupina: Obecná populace ČR, 18 - 65 let, 525 dotázaných osob Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník Metoda sběru: Online dotazování prostřednictvím vlastního online panelu hptt:www.populace.czDatum sběru dat: Srpen 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS. TZ_2017_08_17_Ipsos_minipivovary_pro_AMSP_media.pdf (1,33 MB) ...

Metodologie kvantitativní části: Cílová skupina: Malé a střední firmy (5 - 250 zaměstnanců), které alespoň část výroby/služeb exportují Výzkumná metoda: CATI – telefonické dotazování firem  Datum sběru dat: 16 - 26. 5. 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.  Ipsos_pro_AMSP_Exporteri_06_2017_.pdf (1,45 MB)   ...

Metodologie kvantitativní části: Cílová skupina: Provozovatelé pohostinstvíVýzkumná metoda: CAWI – online dotazovaníDatum sběru dat: 28.3. – 10.4. 2017 Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.             Výsledky 47. průzkumu BARIÉRY PODNIKÁNÍ MALÝCH RESTAURACÍ.pdf (765,22 KB)...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html