2023

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců Metoda sběru dat: Online dotazování Sběr dat:  proběhl 11. 5. – 30. 5. 2023 Velikost vzorku: 202 podniků Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých o velikosti 4-249 zaměstnanců Metoda sběru dat: Online dotazování, Ipsos B2B panel Sběr dat: 24. 5. – 6. 6. 2023 Velikost vzorku:  200 podniků Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců Metoda sběru dat: Online dotazování Sběr dat:  1. 2. – 14. 2. 2023 Velikost vzorku: 255 podniků Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 7 minut Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Zástupci rodinných firem v ČR Metoda sběru dat: Dotazování metodou CASI prostřednictvím Ipsos online panelu Populace.cz Sběr dat: 19. 4. do 28. 4. 2023 Velikost vzorku:  200 Průměrná délka dotazníku:  Strukturovaný dotazník o délce cca 10 minut Průzkum ke stažení zde: Ipsos pro AMSP ČR_RODINNÉ FIRMY A ZAMĚSTNANCI Realizaci...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Obecná populace ve věku 18-65 let, celá ČR (kvótní výběr odpovídající reprezentativnímu vzorku zaměstnanecké populace v ČR na řízeném online panelu respondentů; kvóty nastavené na pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště a region) Metoda sběru dat:  Reprezentativní online dotazování Sběr dat: 22. – 27. ...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Osoby samostatně výdělečně činné Metoda sběru dat: Online dotazování Sběr dat: Sběr proběhl mezi 25. 11. 2022 a 7. 12. 2022 Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95 %. Velikost vzorku: 301 podnikajících soukromých osob (Vzorek...

Metodologie kvantitativní části:   Cílová skupina: Majitelé, jednatelé a ředitelé malých a středních podniků o velikosti 4-249 zaměstnanců Metoda sběru dat: Online dotazování Sběr dat: 1. 2. – 14. 2. 2023 Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 8 minut Vyznačené rozdíly v rámci podskupin jsou sig. na hladině 95 %. Velikost vzorku:...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html