Publikace

Souhrnná výzkumná zpráva obsahuje shrnutí studie k tématu vzdělávání v rodinných podnicích. Klíčový pojem „rodinný podnik“ byl v českém prostředí vymezen v rámci Usnesení Vlády čj. 1146/21 ze dne 18. 10. 2021 – „Vymezení rodinného podniku v České republice“ (aktualizovaná definice). Předkládaný dokument tematicky doplňuje...

Publikace autorky PhDr. Ladislavy Knihové, MBA „Nevyděláváte dost? Vzdělávejte zákazníky“ představuje 11 marketingových strategií založených na vzdělávání zákazníků pro malé a střední podniky. To slibuje podtitulek knihy a nezůstává u slibu, obsah jej zcela naplňuje. Jde o praktického marketingového průvodce současnými trendy v marketingové komunikaci,...

Vážení čtenáři, je malé a stření podnikání udržitelné? Ano! Dnešní výhodou je rychlost a schopnost se přizpůsobit. Kdo chvíli stál, stojí opodál. A jsou to právě malé firmy a živnostníci, kteří jsou toho bleskově schopni na rozdíl od velkých korporací. Proto i inovace vznikají právě v...

Rodinné podnikání je základem každé vyspělé ekonomiky. To není fráze, ale prokazatelný fakt. Rodinné podniky jsou odolnější v krizi, mají delší životní cyklus, jsou základem obslužnosti regionů, nositeli tradičních výrobků a v mnoha případech přirozenými podporovateli svého okolí. Jejich podpora je dobře měřitelná, navíc je...

Pár týdnů před ostrým startem Roku rodinného podnikání 2018, který organizuje AMSP ČR, vychází ve spolupráci asociace a Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci (TUL) publikace Typologie rodinného podnikání. Mimo analýzy ukotvení rodinného podnikání v naší legislativě autoři poprvé  navrhují metodický postup pro posouzení vitality rodinných firem....

Amerika se začíná stávat zemí zaslíbenou. Český export do USA se zvýšil meziročně téměř o třetinu, import atakuje čtyřicetiprocentní hranici růstu. Silnou pozici zaujímají Američané i v podílu na zahraničních investicích, kde se trvale drží v pětici největších investorů v ČR. Pro malé a střední firmy je ale...

Jak připravovat exportní plány? Jakým způsobem řídit a zabezpečovat pohledávky u zahraničních odběratelů? Jak si zajistit logistiku v zahraničí? Jaké jsou nejlepší nástroje měnových a úvěrových rizik? Jaké je nejvhodnější exportní financování? Jak řídit úrokové riziko? Jak financovat mezinárodní obchody ztrátové firmy? Unikátní publikace, kterou...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html