Užitečné odkazy

V nadcházejících měsících bude jmenována nová Evropská komise, jedna ze stěžejních institucí Evropské unie, která navrhuje celounijní legislativu. V této souvislosti připravuje Česká republika národní priority, které bude prosazovat při sestavování programu nové Evropské komise pro její pětiletý mandát. Úřad vlády České republiky při této...

AMSP ČR ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českou agenturou pro standardizaci doporučuje Vaší pozornosti níže uvedené odkazy na praktické příručky pro malé a střední podniky. PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE PRO MSP http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/prirucky.htm PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE - PRTN 2018 http://www.agentura-cas.cz/PRTN_2018...

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Odbor podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu, připravil ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz on-line konzultaci – Společenská odpovědnost organizací „Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice“ s cílem získat náměty a návrhy od všech zainteresovaných subjektů, které se problematice Společenská...

Rada kvality ČR přijímá do 31. 8. 2017 přihlášky do třetího ročníku ocenění za společenskou odpovědnost „Podnikáme odpovědně“. Program na míru ušitý pro malé a střední podniky, rodinné firmy a sociální podniky vyhlašuje Rada kvality ČR společně s Asociací společenské odpovědnosti, Asociací malých a středních...

Brožuru vydala Česká leasingová a finanční asociace ve spolupráci s AMSP ČR v r. 2016. Vzhledem k tomu, že distribuce tištěné verze je již u konce, nabízíme dalším zájemcům elektronickou verzi této praktické publikace, která srozumitelnou formou objasňuje osvědčené nástroje na optimalizaci financování investic malých a středních firem...

Projekty NOVUMM a NOVUMM KET realizované agenturou CzechTrade podporují účast malých a středních podniků na výstavách a veletrzích v zahraničí. Účastníci mají možnost získat podporu formou zvýhodněné služby v podobě objednání plochy, registrace a dalších v maximální hodnotě 80 000 Kč v projektu NOVUMM a 90 000 Kč v projektu NOVUMM KET. AMSP...

V reprezentativních prostorách Španělského sálu Pražského hradu se v úterý večer, za účasti nejvyšších představitelů českého státu, předávaly Národní ceny kvality ČR a Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj a Cena za společenskou odpovědnost – Podnikáme odpovědně....

Značka kvality ŽIVOTNOST PLUS je přiznávána Sdružením českých spotřebitelů výrobkům, pro které výrobce deklaruje životnost, která je přiměřená reálným očekáváním spotřebitele. Může to být vyjádřeno i přesahem zákonem stanovené doby záruky. Pro výrobce může značka znamenat větší konkurenceschopnost v očích spotřebitelů....

X