Užitečné odkazy

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 4. ročníku soutěže Ambasador kvality ČR, kterou pořádá Česká společnost pro jakost, z.s. Účast v soutěži nabízí všem organizacím nezávislé posouzení a je tak vítanou a vhodnou zpětnou vazbou pro vedení organizace, že je na dobré cestě k úspěchu. Toto...

Dovolujeme si Vás pozvat na webinář, který pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví. Webinář poskytne potřebné informace o aktuální situaci v oblasti dopadů pandemie nemoci COVID na ochranu průmyslových práv, ať už z hlediska forem ochrany, jejich využívání, „patentovatelnosti“ vynálezů přispívajících k...

Tento projekt představuje pomoc propouštěným zaměstnancům, příspěvky a další služby zaměstnavatelům, kteří je přijmou. Stejně tak pomáhá ÚP ČR zaměstnavatelům, kteří si stávající zaměstnance proškolí, aby je nemuseli propustit. Zaměstnavatelé mohou např. požádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců a příspěvek na úhradu mzdových nákladů. Zaměstnavatel přijímající nového zaměstnance může...

Dne 4. března 2021 bylo zahájeno finálové kolo Ceny veřejnosti Zlaté koruny, do něhož se probojovalo z nominačního kola 20 nejoblíbenějších finančních produktů. Který z nich se umístí na příčkách vítězů, může široká veřejnost ovlivnit hlasováním na webu www.zlatakoruna.info až do 25. dubna 2021. Vyberte...

Rádi bychom Vám představili nového Průvodce službami státní podpory pro rozvoj podnikání. Jedná se o společnou nabídku osmi státních institucí a MPO ČR sestavenou s akcentem na potřeby a snadnou orientaci podnikatelské sféry. Inovační strategie ČR vytváří základní rámec a definuje výchozí podmínky pro přístup státu...

Farma Miloše a Michaely Hubkových se nachází v Královéhradeckém kraji kousek od hranic s Polskem. On pochází ze starého rolnického rodu, ona je vystudovaná veterinářka. Skoro se chce říct, že málokdo je tak dobře disponovaný ke společnému hospodaření jako tito manželé. Chovají především krávy, pro radost ale mají...

Systému prevence kurzového rizika se dlouhodobě věnuje Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve svém projektu E-start. Na základě tohoto projektu a jeho výsledků se agentura CzechTrade rozhodla tuto oblast zahrnout do svého exportního poradenství. Navíc společně s portálem BusinessInfo.cz vznikla Kalkulačka kurzových rizik E-start ZDE.  Systém prevence kurzového rizika E-Start...

MPO ve spolupráci s ÚPV a TA ČR připravilo newsletter k ochraně průmyslových práv. Newsletter je mimořádnou náhradou za tradiční podzimní semináře, jejichž cílem je provést zástupce zainteresované veřejnosti z podnikatelské i akademické sféry komplexní právní úpravou ochrany průmyslového vlastnictví a rovněž praktickými zkušenostmi spolupracujících...

V nadcházejících měsících bude jmenována nová Evropská komise, jedna ze stěžejních institucí Evropské unie, která navrhuje celounijní legislativu. V této souvislosti připravuje Česká republika národní priority, které bude prosazovat při sestavování programu nové Evropské komise pro její pětiletý mandát. Úřad vlády České republiky při této...

AMSP ČR ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Českou agenturou pro standardizaci doporučuje Vaší pozornosti níže uvedené odkazy na praktické příručky pro malé a střední podniky. PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE PRO MSP http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=unmz/uvod/prirucky/prirucky.htm PŘÍRUČKY SPRÁVNÉ PRAXE - PRTN 2018 http://www.agentura-cas.cz/PRTN_2018...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html