Česká spořitelna nabízí důležité informace o financování energetických úspor

Česká spořitelna nabízí důležité informace o financování energetických úspor

Ministerstvo průmyslu a obchodu každoročně vyhlašuje výzvy k předkládání žádostí o dotace na energeticky úsporná opatření. Většině firem je určena loňská výzva s alokací 11 miliard. V ní mohou podávat žádosti o dotace až do konce března 2018.

Součástí budoucnosti českého průmyslu je i hledání energetických úspor. „Obecně existují dva přístupy. Některé firmy úspory samy hledají, protože vědí, že pokud je správně provedou a zafinancují, vyplatí se jim, a pak jsou zde firmy, které tyto investice chápou jen jako nutný výdaj. A to je škoda,“ říká Petra Pařízková, manažerka inovací a specializovaných programů financování České spořitelny.

Stejně jako nalezení úspor energií je důležitý důkladný propočet optimálního financování konkrétních energeticky úsporných opatření. Například u mnoha dílčích energeticky úsporných opatření je často jednodušší a výhodnější o dotaci vůbec nežádat. U rozsáhlejších projektů by mělo být ale čerpání dotací samozřejmostí.

Program Úspory energií pod Ministerstvem průmyslu a obchodu podporuje dotacemi podniky ve zvyšování energetické účinnosti, využívání energie z obnovitelných zdrojů a zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energiemi a druhotnými surovinami.

„Více než na dílčí a nízkonákladová úsporná opatření se nabídka programu soustředí na střednědobá a dlouhodobá energeticky úsporná opatření. Obecně platí, že čím komplexnější bude projekt z hlediska celkového snížení energetické náročnosti podniku, tím vyšší dotaci firma získá,“ doplňuje Petra Pařízková.

Zkušenosti ukazují na to, že hledání energetických úspor má smysl po všech stránkách. Důležitá je jak ekonomická stránka věci, tak i environmentální efekt. Podle odhadů mají tuzemské průmyslové firmy v průměru více než 30% potenciál energetických úspor. Česká spořitelna firmám nabízí provedení energetického auditu zdarma a poradenství, úsporných opatření nejen snížit náklady, ale jak tato opatření zároveň co nejlépe financovat. Více na: www.investicniweb.cz/energie.

 

„Jedním z klientů České spořitelny je i pivovar Rohozec nedaleko Turnova, který zrekonstruoval kotelnu i celý provoz. Vyměnil starý kotel za nový, provedl stavební úpravy, udělal nové technologické rozvody, parní rozvody a kondenzační potrubí a zavedl také energetický management,“ tvrdí Petra Pařízková. Pivovar celkem investoval zhruba 17 milionů korun, přičemž 40 % nákladů pokryl z dotace programu na úsporu energií, 43 % nákladů úvěrem od České spořitelny se zvýhodněným úrokem, dalších 7 % uhradil z dotace programu Reconstruction of Heat Supply Systém, který mu u EIB vyjednala Česká spořitelna. Zbylých 10 % nákladů zaplatil z vlastních zdrojů.

 

 

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html