Aktuality AMSP ČR

Evropský patentový úřad a společnost Google spouštějí strojový překladač pro patenty. Má ušetřit tisíce eur za každý patent. To je dobrá zpráva zejména pro malé a střední podniky. Navazujeme tímto na naše předchozí informace ze 14.12.2010 a 21.6.2011....

Na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu o spolupráci na projektu OECD s názvem „Podpora účasti malých a středních podniků (MSP) na globálních trzích“ (dále „projekt“) vyzýváme firmy k zapojení se do dotazníkového šetření....

          Kongresová hala E plná franchisingu   Bezmála čtyři desítky českých i zahraničních franchisových konceptů se budou přímo prezentovat na letošním ročníku veletrhu FRANCHISE MEETING POINT. Navíc několik dalších desítek konceptů bude prezentováno v rámci doprovodného programu veletrhu. Na začátku března mají tak všichni zájemci o franchising jedinečnou...

Předseda AMSP ČR Karel Havlíček se ve dnech 25.-27.2.2012 zúčastnil v gruzínském Batumi významného setkání s více než 40 rektory a vedoucími představiteli univerzit z dvaceti zemí z regionu východní Evropy, Balkánu, Kavkazu a Blízkého východu. Konference, které v Batumi předsedal, byla zaměřena zejména na posílení mezinárodní spolupráce mezi...

AMSP ČR se v minulých dvou týdnech kriticky vyjádřila k tomuto materiálu v médiích - viz sekce "AMSP v médiích" na tomto webu. V rámci připomínkového řízení nyní předkládá podrobnou analýzu předložené Exportní strategie z pohledu malých a středních podniků a své námitky vč. doporučení. Analýza byla zaslána na MPO...

ASMP ČR dnes zveřejnila výsledky průzkumu k exportu, který navazuje na průzkum ze září 2009. Exportéři se zde vyjádřili k vývoji exportu a jeho trendům, k hodnocení státní podpory a jejímu využívání ze strany malých a středních podniků, dále k návrhu na zvýhodnění českých exportérů odebírajících své subdodávky od...

X