Aktuality AMSP ČR

Vydavatelství Stanford přejmenovalo ekonomický měsíčník Český exportér, který začal vycházet letos v únoru. Magazín se bude nově jmenovat Český Export. Ke změně názvu došlo kvůli tomu, že pod původním označením vycházelo dříve jiné periodikum, které již v současnosti neexistuje. Měsíčník je...

V polovině loňského roku vešla v platnost novela zákona o dani z příjmů, která přinesla podnikatelům řadu výhod. V rámci protikrizového opatření mohou firmy až do konce června 2010 uplatnit na nově pořízený majetek zrychlené odpisy a tím i rychleji promítnout investici do daňových...

Raiffeisenbank nově přichází s upraveným způsobem hodnocení k vyřízení úvěru pro firmy s ročním obratem od 30 do 250 milionů korun. Hlavním cílem změn je vedle zkrácení času potřebného pro zpracování žádostí i vyšší dostupnost standardních úvěrů pro klienty, kteří nevykazují známky zvýšeného úvěrového rizika. Banka chce tomuto...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html