Aktuality AMSP ČR

Dne 9. června 2010 od 10:00 h se koná Polsko-české hospodářské fórum organizované Velvyslanectvím Polské republiky v Praze a Klubem polského kapitálu v České republice ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Fórum se koná v prostorách Velvyslanectví Polské republiky v Praze, Valdštejnská 8,...

Rok 2010 je zásadní  z hlediska plnění povinností stanovených nařízeními REACH a CLP. V tomto roce musí výrobci a dovozci chemických látek registrovat v souladu s nařízením č. 1907/2006 REACH chemické látky,  které mají stanoven termín registrace 30.11.2010. V souladu s  nařízením č. 1272/2008 CLP...

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html