Aktuality AMSP ČR

5.1.2010 - Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) spustila dnes program START, který je určen začínajícím podnikatelům. Jak jsme informovali na tomto webu 10.12.2009, jeho cílem je lepší přístup podnikatelů k úvěrům, ať už pomocí bezúročných půjček či záruk. Oprávněnými žadateli jsou...

Od ledna 2010 dojde ke zvýšení sazeb DPH o jeden procentní bod. Důležitá jsou přechodná ustanovení, která řeší např. problém záloh, energií i finančního pronájmu. Cílem této informace je sjednocení výkladu a aplikace změn v praxi. ...

2. část průzkumu společnosti GOOGLE a Asociace malých a středních podniků ČR přináší zajímavé výsledky. Přestože 94 % firem uvádí, že je pro ně internet nezbytným komunikačním nástrojem, pouze 6 % z nich ví, co je „cloud computing“ a jaké výhody má....

V souvislosti s připravovanými úspornými opatřeními ve státním rozpočtu prosazuje AMSP ČR snížení ceny práce, což považuje za největší současný problém firem. Měsíční odvody za zaměstnance jsou enormní zátěží pro firmy v době propadu zakázek. Konkrétním příkladem je firma se 40 zaměstnanci, která vyplácí...

Podnikatelé a firmy si důležitost internetu pro jejich podnikání uvědomují, často ale neví, kde začít a jaké bezplatné nástroje mají k dispozici   Společnost Google společně s odborným garantem Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR zrealizovala průzkum zaměřený...

AMSP ČR vítá nové programy ČMZRB, na jejichž prosazení se asociace podílela a které banka zveřejnila 10. prosince 2009. Od poloviny listopadu 2009 došlo i k rozšíření působnosti programu ZÁRUKA (záruka za provozní úvěry). Kromě odvětví průmyslu a stavebnictví je možné záruky...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html