Aktuality AMSP ČR

Zveme Vás na Slovensko! Slovenská agentura pro rozvoj investic a obchodu – SARIO plánuje v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře realizovat dne 27. května 2010 mezinárodní kooperační burzu se zaměřením na strojírenství. V současné době o účast projevily zájem, kromě slovenských, také rakouské a...

Vláda schválila změny zákonů, které živnostníkům ušetří stamiliony na administrativě. Dne 1.2.2010 měla na programu jednání návrhy, které mají snížit administrativní zátěž živnostníků a podnikatelů. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které návrhy předkládá, si od tohoto kroku slibuje, že podnikatelé na tištění nálepek...

MPSV ČR vyhlásilo výzvu č. 54 k předkládání projektů zaměřených na služby péče o děti předškolního a mladšího školního věku. Cílovými skupinami jsou rodiče s dětmi, osoby pečující o závislého člena rodiny, zaměstnanci, zaměstnavatelé. Uznatelnými náklady jsou např. osobní náklady za uvedené služby...

Přiložená tisková zpráva shrnuje závěry analýzy, ve které se analytici společnosti Gartner zaměřili na čínské hospodářství a způsob, jakým tamní centrální vláda bojuje s ekonomickou krizí. Gartner odhaduje, že čínská vládní opatření na podporu ekonomiky povedou v následujících třech letech jen...

V současné době probíhají  na evropské úrovni jednání o směrnici EU o právech spotřebitelů (Consumer Rights Directive – CRD), která má zásadní vliv jak na činnost obchodníků, tak na spotřebitele. Přímý prodej jako integrální součást maloobchodu má některá specifika, která vyžadují odlišný...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html