Aktuality AMSP ČR

Vláda 8. 6. 2020 schválila krizový akční plán pro obnovu cestovního ruchu v ČR. Obsahuje 16 opatření, některá jsou plošná (nájemné, kompenzanční bonus pro OSVČ), jiná jsou cílená. Součástí jsou i státem podporované poukazy na domácí dovolenou, dále rovněž obnovení marketingových aktivit na zahraničních trzích a...

Ministerstvo zahraničních věcí posílí ekonomickou diplomacii, aby po krizi COVID-19 podpořilo český export. Využívá již existujících nástrojů podpory českých firem, důraz je kladen na zvýšení podpory přímo v zahraničí a její větší flexibilitu. Materiál schválila vláda 8. 6. 2020. Více informací zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2020_06_08_vlada_schvalila_rekonstrukcni_balicek.html  ...

Vládou schválený návrh dne 8. 6. 2020 upravuje několik daňových úlev přijatých v rámci Liberačního balíčku I a II, zejména posouvá lhůtu do 18. srpna 2020 pro podání daňového přiznání k dani z příjmů. Balíček dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků do 31....

Vláda dne 8. 6. 2020 odsouhlasila navýšení rozpočtu Ministerstva zemědělství na letošek o miliardu a navýšení rozpočtu Ministerstva životního prostředí o dvě miliardy - peníze půjdou na opatření pro boj se suchem a povodněmi.  ...

8. červen 2020 je posledním dnem plošného kompenzačního bonusu pro živnostníky, na jehož vzniku měla naše Asociace lví podíl. Od března vyjednávala s Ministerstvem financí podmínky fungování tak, aby sítem nepropadli ti, kteří se snaží stát na vlastních nohou, na vlastní odpovědnost a nic po...

Od 8. června 2020 se povoluje: Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nejvýše 500 osob ve stejný čas; ...

Zastupitelské úřady ČR (Ukrajina, Moldavsko, Mongolsko, Kazachstán a Srbsko) mohou přijímat žádosti v Programu kvalifikovaný zaměstnanec, pokud žadatelé budou vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách, nově též v zemědělství nebo v potravinářství. Zařazování žádostí zaměstnavatelů v těchto oblastech probíhá dle stávajících pravidel, aktuální čekací doba na vyřízení...

X