Aktuality AMSP ČR

Ministerstvo financí navrhuje snížit silniční daň o 25 % u nákladních automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Změna se projeví zpětně již od počátku roku 2020, což se projeví i snížením záloh, které mají být na tuto daň v letošním roce placeny. Více informací naleznete...

Dalším opatřením na zmírnění negativních dopadů pandemie je zavedení zpětného uplatnění daňové ztráty (tzv. loss carryback) u daní z příjmů fyzických a právnických osob. V současnosti si mohou poplatníci uplatnit daňovou ztrátu až v následujících zdaňovacích obdobích a za předpokladu, že opět generují zisk. Nově si budou...

Od 26. 5. 2020 se otevírají všechny přechody na hranicích s Německem a s Rakouskem. Kontroly na hranici budou pokračovat a budou namátkové. Při návratu do ČR je nutné se prokázat testem na Covid-19. Zelené hranice (pro pěší) však zůstávají nadále uzavřeny.  ...

Vláda avizuje předložení návrhu tzv. semaforu pro země s vyšším a nižším rizikem Covid-19, u kterých bude či nebude vstup podmíněn negativním testem na Covid-19. Návrh bude předložen na jednání vlády v týdnu od 1. června 2020 s očekávanou platností od 15. 6. 2020.  ...

Ministryně financí Alena Schillerová avizovala okamžité zastavení vyplácení kompenzačního bonusu pro OSVČ a podpory jednatelů pro malá s.r.o. v případě, že by sněmovna schválila senátní návrh na vyplácení těchto podpor z dotačních titulů a zpětně. Finanční správa by tento režim nemohla realizovat. Nyní funguje formou negativní daně,...

Za zcela skandální a v praxi velmi obtížně realizovatelnou považujeme změnu z dílny MPSV týkající se lhůty pro Přihlášky/Odhlášky zaměstnanců na ČSSZ, která se z 8 dnů zkrátila na 1 den. Z pohledu zejména menších firem, které mají účetnictví zajišťováno externě, toto nebudou schopny firmy dodržet a obávají...

Praha, 25. května 2020. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) se o víkendu účastnila jednání úzké poradní skupiny Ministerstva financí k připravovanému protikrizovému balíčku. Některá opatření jsou přínosná, u jiných je třeba větší odvahy. Obsahem protikrizového balíčku z dílny MF jsou: Zpětné uplatnění daňové ztráty ...

X