Aktuality AMSP ČR

Předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš a GŘ Eva Svobodová jednali 22. 2. 2022 s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Petrem Gazdíkem. Hlavními tématy jednání bylo ukotvení mistrovské zkoušky v legislativě, dopady koronavirové krize na zaměstnatelnost absolventů středních odborných škol (zejména řemeslných oborů), spolupráce v pracovních skupinách MŠMT,...

Předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš a GŘ Eva Svobodová se setkali s vicepremiérem Marianem Jurečkou. Hlavními tématy byla připravovaná novelizace zákoníku práce, zaměstnávání zahraničních pracovníků, příprava nových dotačních titulů, „stříbrná ekonomika“ a práce studentů. AMSP ČR byla přislíbena účast v klíčových pracovních skupinách.  ...

Praha, 3. února 2022 - Obsáhlé podklady a připomínky dokumentující ekonomické dopady koronavirové krize a vládních opatření proti šíření nákazy shromáždila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a předala je Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Ministerstvo oznámilo, že nebude pokračovat ve vyplácení...

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html