Členství v radách, odborných komisích a jiných poradních orgánech

Ing. Karel Dobeš – předseda představenstva

 • Vládní zmocněnec za ČR pro zřízení Kontrolního úřadu GALILEO (GSA) v Praze

 

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. místopředsedkyně představenstva

 • Člen Pracovní skupiny pro politiku zaměstnanosti a pracovní právo iniciované Americkou obchodní komorou
 • EUROFOUND – Governing Board – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (správní rada – zaměstnavatelská sekce), Dublin, Irsko

 

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA předseda představenstva

 • Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů
 • Člen Transformační platformy (TP)

 

JUDr. Ing. Marek Dlouhý – člen představenstva

 • Člen komise pro bankovní a finanční otázky

 

Ing. Ivo Běhan – předseda dozorčí rady, soudní znalec

 • Člen hodnotitelské komise soutěže finančních produktů pro podnikatele „Zlatá koruna“

 

Mgr. Jiří Kvíz – člen AMSP ČR (enovation s.r.o.)

 • Člen Monitorovacího výboru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – program OP PIK
 • Člen Monitorovacího výboru programu OP Praha – pól růstu ČR
 • Člen Platformy pro plánování výzev OPPIK
 • Člen Expertního týmu pro kohezní politiku – Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Člen Pracovní skupiny pro strukturální fondy MPO
 • Člen Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

 

Eva Svobodová, MBA – členka představenstva a generální ředitelka

 • Kontaktní osoba AMSP ČR pro média
 • Člen Podnikatelské rady – poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu
 • Člen Krizového štábu MPO pro podnikatelské organizace
 • Člen Výboru pro MSP a VD v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj
 • Člen Rady kvality ČR
 • Člen Jury Rady kvality ČR
 • Místopředsedkyně Odborné sekce CSR v rámci Rady kvality ČR
 • Člen Výboru pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků
 • Člen Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže při MPO
 • Člen koordinačního týmu platformy Česko platí kartou
 • Člen Pracovní skupiny MPO pro OP PIK / OP TAK
 • Porotce v soutěži Ocenění českých podnikatelek
 • Porotce v soutěži Cen SDGs
 • Člen ePlatformy HELAS
 • Spolupracující v Legislativní radě MSP
 • Člen Výboru PN při Úřadu vlády ČR
 • Garant projektu AMSP ČR Rok nových příležitostí 2021
 • Garant projektu AMSP ČR Svou cestou – Young Business
 • Garant projektu AMSP ČR Podnikavá žena
 • Moderátorka hlavních akcí a podcastů AMSP ČR

 

PhDr. Mgr. Bc. Petr Maule, MBA – manažer pro legislativu

 • Expertní tým pro legislativu při Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Člen pracovní skupiny pro dostupnost veřejných služeb na Ministerstvu vnitra
 • Člen pracovní skupiny k problematice nákladů pracovních úrazů při VÚBP

 

https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X