Členství v radách, odborných komisích a jiných poradních orgánech

Ing. Karel Dobeš – předseda představenstva

 • Vládní zmocněnec za ČR pro zřízení Kontrolního úřadu GALILEO (GSA) v Praze

 

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. místopředsedkyně představenstva

 • Člen Pracovní skupiny pro politiku zaměstnanosti a pracovní právo iniciované Americkou obchodní komorou
 • EUROFOUND – Governing Board – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (správní rada – zaměstnavatelská sekce), Dublin, Irsko

 

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA předseda představenstva

 • Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů

 

JUDr. Ing. Marek Dlouhý – člen představenstva

 • Člen komise pro bankovní a finanční otázky

 

Ing. Ivo Běhan – předseda dozorčí rady, soudní znalec

 • Člen hodnotitelské komise soutěže finančních produktů pro podnikatele „Zlatá koruna“

 

Mgr. Jiří Kvíz – člen AMSP ČR (enovation s.r.o.)

 • Člen Monitorovacího výboru agentury CzechInvest – program OP PIK

 

Eva Svobodová, MBA – členka představenstva a generální ředitelka

 • Člen Podnikatelské rady – poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu
 • Člen Výboru pro MSP a VD v rámci Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský rozvoj
 • Člen Rady kvality ČR
 • Místopředsedkyně Odborné sekce CSR v rámci Rady kvality ČR

 

PhDr. Mgr. Bc. Petr Maule, MBA – manažer pro legislativu

 • Expertní tým pro legislativu při Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Člen pracovní skupiny pro dostupnost veřejných služeb na Ministerstvu vnitra
 • Člen pracovní skupiny k problematice nákladů pracovních úrazů při VÚBP

 

https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X