Členství v radách, odborných komisích a jiných poradních orgánech

Ing. Karel Dobeš – místopředseda představenstva

 • Vládní zmocněnec pro spolupráci s EU SPA-EU Space Agency (GSA)
 • Člen Výboru Národního plánu obnovy (MPO)
 • Člen Pražské inovační rady (PIR)
 • Člen Řídícího výboru 5G aliance
 • Člen Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity (KOR)
 • Člen Dozorčí rady inkubátoru ESA BIC
 • Česko platí kartou
 • Člen Krizového štábu MPO pro podnikatelské organizace

 

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. místopředsedkyně představenstva

 • Člen Pracovní skupiny pro politiku zaměstnanosti a pracovní právo iniciované Americkou obchodní komorou
 • EUROFOUND – Governing Board – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek (správní rada – zaměstnavatelská sekce), Dublin, Irsko

 

Ing. Pavel Vokáč, CSc., MBA místopředseda představenstva

 • Rada pro koordinaci podpory strategických technologií a produktů
 • Člen Transformační platformy (TP)
 • Náhradník člena Výboru Národního plánu obnovy (MPO)

 

Ing. Šárka Ošťádalová – místopředsedkyně představenstva

 • Garant projektu AMSP ČR Podnikavá žena

 

JUDr. Ing. Marek Dlouhý – člen představenstva

 • Člen komise pro bankovní a finanční otázky

 

Eva Svobodová, MBA – členka představenstva a generální ředitelka

 • Kontaktní osoba AMSP ČR pro média
 • Člen Podnikatelské rady – poradního orgánu ministra průmyslu a obchodu
 • Člen Krizového štábu MPO pro podnikatelské organizace
 • Člen Rady kvality ČR
 • Člen Jury Rady kvality ČR
 • Člen Výboru pro rodinné podnikání a registraci rodinných podniků
 • Člen Expertní skupiny pro snižování administrativní zátěže při MPO
 • Člen koordinačního týmu platformy Česko platí kartou
 • Člen Pracovní skupiny MPO pro OP PIK / OP TAK
 • Porotce v soutěži Ocenění českých podnikatelek
 • Porotce v soutěži Cen SDGs
 • Člen ePlatformy HELAS
 • Spolupracující v Legislativní radě MSP
 • Člen Výboru PN při Úřadu vlády ČR
 • Garant projektu AMSP ČR Rok nových technologií 2022
 • Garant projektu AMSP ČR Svou cestou – Young Business
 • Moderátorka hlavních akcí a podcastů AMSP ČR
 • Zástupce AMSP ČR v konzultační skupině Portál podnikatele

 

Gabriela Hrbáčková – členka představenstva

 • Člen pracovní skupiny k novelizaci zákona č. 309/2006 Sb.

 

Ing. Ivo Běhan – předseda dozorčí rady, soudní znalec

 • Člen hodnotitelské komise soutěže finančních produktů pro podnikatele „Zlatá koruna“

 

Mgr. Jiří Kvíz – člen dozorčí rady

 • Člen Monitorovacího výboru Ministerstva průmyslu a obchodu ČR – program OP PIK
 • Člen Monitorovacího výboru programu OP Praha – pól růstu ČR
 • Člen Platformy pro plánování výzev OPPIK
 • Člen Pracovní skupiny Poradci – Komora obnovitelných zdrojů energie
 • Člen Expertního týmu pro kohezní politiku – Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Člen Pracovní skupiny pro strukturální fondy MPO
 • Člen Platformy pro přípravu Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
 • Člen pracovní skupiny OPTAK –  pro specifický cíl 3. 1
 • Člen pracovní skupiny OPTAK –  pro specifický cíl  4.4
 • Člen Podvýboru Národního plánu obnovy pro podnikání
 • Člen Pracovní skupiny pro rozvoj venkova Rady vlády pro udržitelný rozvoj
 • Člen Monitorovacího výboru Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027

 

PhDr. Mgr. Bc. Petr Maule, MBA – manažer pro legislativu

 • Expertní tým pro legislativu při Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Expertní skupina pro snižování administrativní zátěže podnikatelů na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Člen pracovní skupiny pro dostupnost veřejných služeb na Ministerstvu vnitra
 • Člen pracovní skupiny k problematice nákladů pracovních úrazů při VÚBP
 • Alternát AMSP ČR v konzultační skupině Portál podnikatele

 

Mgr. Jana Márová – expert pro oblast vzdělávání a lidské zdroje, člen AMSP ČR (PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.)

 • Člen Poradní skupiny pro rovnost žen a mužů OPZ+

 

PhDr. Dana Čapková, kolektivní člen AMSP ČR (Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska z.s.)

 • Člen Rady pro odborné vzdělávání

 

Mgr. Jaromír Šalek

 • Člen Národní rady pro kvalifikace, poradního orgánu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Mgr. Radim Jendřejas, MBA, DBA

 • Člen pracovních platforem pro revize vzdělávacích programů středních škol

 

Jan Sládek

 • Člen Výboru pro umělou inteligenci
 • Expert pracovní skupiny pro aktualizaci Národní strategie umělé inteligence
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html