ČMZRB nově podpoří zpracovatele odpadů, těžaře kalamitního dřeva a usnadní cestu k inovacím a úsporám energie

ČMZRB nově podpoří zpracovatele odpadů, těžaře kalamitního dřeva a usnadní cestu k inovacím a úsporám energie

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se domluvila s Ministerstvem průmyslu a obchodu na rozšíření a zjednodušení podmínek několika svých programů. Na svůj rozvoj i financování provozních aktivit mohou nyní čerpat záruky nebo bezúročné úvěry z programu Expanze také společnosti, které materiálově a energeticky využívají odpady, a těžaři dřeva napadeného kůrovcem.  Snáze – díky vyšší záruce od ČMZRB – dosáhnou na financování i začínající inovativní podnikatelé. Firmy, které chtějí investovat do projektů vedoucích k úspoře energie, mohou získat úvěr od rozvojové banky až na 90 % způsobilých výdajů bezúročně.

Rozvoj díky Expanzi pro další podniky
Program Expanze je jedním z nejvyhledávanějších produktů banky, aktuálně jej využilo už přes 740 podnikatelů, když jim ČMZRB poskytla podporu v objemu vyšším než 5,2 miliardy Kč. Program je určen na investice, tj. pořízení nových strojů, zařízení, technologií, nemovitostí a  jejich rekonstrukci, programů, licencí, software apod., záruční část pak také k financování provozních potřeb, aktuálně bez dalšího omezení.

Podporu z programu Expanze mohou nově využít podnikatelé také na projekty z oblasti odpadového hospodářství a těžby dřeva napadeného kůrovcem, a to za zvýhodněných podmínek. To znamená, pokud podnikatel bude žádat u ČMZRB o podporu ve formě zvýhodněného úvěru, bude moci získat úvěr s úrokem 0 % v rozmezí 650 tis. až 60 mil. Kč, a to až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu. Minimálně na 20 % financování musí využít úvěr od spolupracující komerční banky či leasingové společnosti. Na něj ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků až do výše 4 mil. Kč. Úvěr nabízí dobu splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek až na 4 roky.

Pokud podnikatel nemá dostatečné zajištění, nabízí mu ČMZRB podporu ve formě záruky. V případě projektů z výše uvedených oblastí ručí až do výše 80 % za provozní i investiční úvěry v rozmezí 1 až 40 mil. Kč a tuto záruku podnikatelům poskytuje na dobu až 12 let. Mezi projekty, které spadají do těchto tzv. zvláštních podporovaných aktivit, nově patří také pořízení retenčních nádrží pro efektivní využívání vody v průmyslu.

Vyšší záruka na financování inovací
Vyšší míra podpory nyní čeká také na začínající podnikatele, kteří shání financování na realizaci inovativního projektu. Na úvěry od České spořitelny z programu Inostart dosáhnou snáz, a to díky navýšení záruky od ČMZRB o 10 procentních bodů. To znamená, že za zvýhodněných podmínek získají od rozvojové banky záruku až na 70 % jistiny úvěru, což nahradí absenci vlastního majetku, kterým by měli úvěr zajistit. Úvěry z programu Inostart Česká spořitelna poskytuje v rozmezí 500 tisíc až 15 mil. Kč a lze je využít na financování nákupu hmotného, nehmotného, investičního a neinvestičního majetku i na pokrytí provozních nákladů. Tuto formu podpory mohou od poloviny srpna 2019 čerpat také podnikatelé působící v oblasti ICT.

Více výhod pro energeticky úsporné projekty
Snazší cestu nyní nabízí ČMZRB také k získání financí na projekty vedoucí k úspoře energie, kterým může být např. výměna oken, osvětlení, nové rozvody elektřiny, vody, plynu, zateplení budovy určené pro podnikání, nahrazení starých strojů novými, úspornějšími, využití obnovitelných zdrojů energie apod.

Zvýhodněné financování ve formě bezúročných úvěrů na projekty vedoucí alespoň k 10% úspoře energie poskytuje ČMZRB podnikatelům nově už od 500 tisíc Kč a až do 60 mil. Kč. Přičemž na úvěry do 3 milionů korun nevyžaduje spolufinancování komerční bankou a financuje až 90 % způsobilých výdajů. Pokud podnikatel čerpá úvěr vyšší, poskytuje ČMZRB i nadále bezúročný úvěr až do výše 70 % způsobilých výdajů a min. 20 % některá ze spolupracujících komerčních bank. U tohoto úvěru však ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků, který se nyní zvyšuje až na 4 miliony korun.

 

 

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X