Co přinese rok 2020 podnikatelům? Komentuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková

Co přinese rok 2020 podnikatelům? Komentuje místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková

S příchodem nového roku AMSP ČR sumarizovala zásadní změny, které čekají podnikatele v roce 2020, a nastínila očekávaný vývoj ekonomiky.

Výraznou změnou je zvýšení minimální mzdy na rekordních 14.600 Kč. „Nejde samozřejmě o samotnou minimální mzdu, lidé v těchto profesích si zaslouží být zaplaceni. Ale problémem je, že s každým navýšením minimální mzdy automaticky dochází k navýšení veškerých ostatních mzdových tarifů ve státní správě a o zvýšení všech zaručených mezd. To přinese v první fázi těžkosti podnikatelům, a sekundárně – zejména v době ekonomického poklesu – i státu a nám všem, protože pokrýt tyto výdaje bude silně neadekvátní výkonu země“, upřesňuje Pavla Břečková.

I průměrná mzda zaměstnanců v minulém roce prudce rostla. A od ní se vždy též odvozují minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro živnostníky. Zálohy na pojistné se letos živnostníkům meziročně zvýší celkem o 300,- Kč měsíčně.  Minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění pro OSVČ s hlavní činností se tak pro rok 2020 zvyšuje na 2.544,- Kč a záloha na zdravotní pojištění se zvyšuje na 2.352,- Kč. Celkem tedy každý živnostník měsíčně odvede minimálně 4.896,- Kč plus samozřejmě daň z příjmu.

Pozitivní změnou je konečně schválení dvou dat účinnosti legislativy, o které naše Asociace dlouhodobě usilovala. Jde jednoznačně o krok k zpřehlednění legislativní džungle, která se váže k podnikání.

Pro část podnikatelů bude změnou zavedení elektronické evidence tržeb (EET) od května 2020. Jde o všechny zbývající obory, které zatím do EET nespadaly.

Ministerstvo průmyslu a obchodu též chystá některá podpůrná opatření pro podnikání živnostníků (živnostenský balíček), což je rozumné. Ten zahrnuje často diskutovanou paušální daň pro nejmenší živnostníky s obratem do 1 milionu Kč nebo jednotné místo pro všechny formuláře pro podnikatele.

Místopředsedkyně AMSP ČR Pavla Břečková však dodává: „Velmi málo je toho ale bohužel připraveno pro podnikání firem nad 50 zaměstnanců, a obecně bych byla pro promyšlenější podporu malých a středních firem v době, kdy usilujeme o otočení kormidla ekonomiky naší země směrem k vyšší přidané hodnotě. Firmy si samozřejmě musí svůj part uhrát samy, ale konsolidovanou nepopulistickou podporou státu bychom se mohli z kategorie „subdodavatelská“ ekonomika dostat výrazně rychleji. A ani by to nestálo majlant.“

Pro exportéry je velmi důležitou změnou dvojí prokázání dodání zboží do jiného členského státu EU. Nově musí být doloženy alespoň dva důkazy potvrzující přepravu. Musí se jednat buď o dva přepravní doklady (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu), nebo o jeden přepravní doklad a jeden další doklad (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).

A jaký je celkový výhled ekonomiky? 

Růst HDP se ani v roce 2020 nezastaví. „Pravdou je, že růst HDP může zpomalit, ale to není žádná tragédie, pořád se bavíme o růstu. I kdyby pokles obratů firem činil třeba 15%, dostaneme se na úroveň roku 2015-16. A tehdy jsem si říkali, jak se naší zemi skvěle daří,“ upřesňuje Pavla Břečková.

Lze však očekávat, že situace na pracovním trhu se mírně ozdraví, signály o drobném propouštění ve firmách se již objevují. Znamená to, že kvalita pracovní síly by se mohla do budoucna opět začít zvyšovat. Ale to patrně ještě nenastane v nějakém větším měřítku v roce 2020. I díky tomu však existuje předpoklad umírněnějšího růstu mezd v porovnání s neřízeným raketovým nárůstem v minulých měsících.

Soubor ke stažení zde:
Změny pro podnikatele v r. 2020 

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html