CzechInvest podporuje „Nejlepší spolupráci roku“

CzechInvest podporuje „Nejlepší spolupráci roku“

Až do konce června se mohou podniky přihlásit do soutěže Nejlepší spolupráce roku a získat tak příležitost na výhru
100 000 Kč. Uspět mohou ti, kdo v roce 2009 realizovali výzkumný projekt ve spolupráci s vysokými školami či jiným
pracovištěm výzkumu a vývoje. Cílem této akce je motivovat vysoké školy a soukromý sektor ke spolupráci v oblasti
komerčně aplikovatelného výzkumu.

Do soutěže se mohou přihlásit projekty, které splňují tyto podmínky:

  • projekty či jejich části byly ukončeny v roce 2009;
  • jde o projekty výzkumu, vývoje a inovací realizované ve spolupráci pracoviště vysoké školy dle zákona č. 111/1998
    Sb. (veřejné, státní či soukromé) na straně jedné a právnickou osobou z aplikační sféry se sídlem v ČR na straně
    druhé;
  • projekty musí být zadané a financované či spolufinancované právnickou osobou (aplikační sférou);
  • partnerem projektu (nikoliv hlavním realizátorem) může být kromě vysoké školy i jiné pracoviště výzkumu a vývoje;
  • projekty mohou být v jakémkoliv oboru lidského vědění.

Více informací
zdeamsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html