DESATERO přínos členství


Proč se stát členem AMSP ČR?


 

DESATERO přínosu členství v AMSP ČR:     

 

 1. Stabilní organizace s historií od r. 2001
 2. Bezplatné představení nového člena celé členské základně
 3. Až 100 akcí ročně – nové příležitosti, digitalizace, rodinné podnikání, export, inovace, financování, dotace, zaměstnanci, marketing a další témata
 4. Projekty a dotace – národní, mezinárodní
 5. Legislativa a právní informace – oficiální připomínkové místo
 6. Tištěný exportní magazín Trade News (80 stran, dvouměsíčník, nejlepší B2B časopis)
 7. Nezávislé průzkumy a analýzy
 8. Soutěže
 9. Média
 10. Nezávislost – odbornost – praxe

 

 • Nový řádný člen (nevztahuje se na čestné členy a pozorovatele) má možnost se formou jednorázového direct mailu zdarma představit celé členské základně (členové oficiálně přijatí představenstvem AMSP ČR po 1. říjnu daného kalendářního roku mají možnost představení zdarma až v následujícím kalendářním roce).
 • Každý 2. měsíc obdrží členové z řad exportérů magazín asociace TRADE NEWS (dvouměsíčník).
 • Každé úterý obdrží všichni členové Právní zpravodaj (1x A4 k jednomu tématu-úprava dnešní versus úprava nová, na co se připravit, jaké budou dopady do podnikání vč. archivu článků s možností zpětného vyžádání či zasílání dotazů)
 • Členové z řad exportérů obdrží každý 1. den v měsíci teritoriální informace vybrané země. Exportéři tvoří samostatnou cílovou skupinu pro příjem informací.
 • AMSP ČR pro Vás již od roku 2013 připravuje „Monitoring dotačních příležitostí“, jehož cílem je přinášet rychlý přehled nových dotačních příležitostí pro malé a střední podniky. Od 7/2015 rozšiřujeme tyto informace o fondy vnější spolupráce EU. Monitoring dotačních příležitostí pro MSP je rozesílán 1x měsíčně (pokud budou nové výzvy vypsány).
 • K 25. dni v měsíci obdrží všichni členové elektronický newsletter (obsahuje max. 10 zpráv).
 • Členská základna dostává všechny zásadní informace v předstihu dle cílových skupin (živnostníci, exportéři, inovativní firmy, výroba, služby a pod.) – připravovaná opatření, legislativní změny, dopady do podnikatelského prostředí, rady a tipy, trendy, analýzy, pozvánky na semináře, pracovní snídaně, konference, kulaté stoly, setkání vč. zahraničních (možnost využití poradenství) apod. – formou direct mailu.
 • Vybrané informace jsou rozesílány e-mailem plošně (daně, zákony atd.), většina informací je cílená dle oboru, počtu zaměstnanců, regionu či dalších skupin. Všem členům také chodí automaticky novinky e-mailem z webu, tzn. nemusejí pravidelně sledovat naši webovou stránku a všechny nové informace dostávají obratem jakmile jsou zveřejněny do své e-mailové schránky. Mohou tak pohodlněji sledovat nové aktivity, názory, stanoviska, akce i termíny.
 • Členové mohou využívat všech výsledků či se přímo účastnit nezávislých průzkumů asociace o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání viz home page: https://amsp.cz/category/pruzkumy/.
 • Podpora v „boji s úřady“ – věnujeme se každému podnětu z členské základny (byrokratické postupy, šikana podnikatelů apod.)– SOS útvar.
 • Účast na všech akcích AMSP ČR zdarma (semináře, konference, workshopy, pracovní snídaně, online projekty apod.). Účast na partnerských akcích za zvýhodněnou cenu.
 • Účast na každoroční největší akci AMSP ČR Den podnikatelů České republiky, spojené se setkáním s významnými osobnostmi z ekonomické i politické sféry, zástupci podnikatelské, bankovní a institucionální sféry.
 • Libovolné zapojení se do projektů AMSP ČR, do práce ve Výborech a Sekcích AMSP ČR – spoluúčast na tvorbě klíčových stanovisek a návrhů asociace směrem k vládě, ministerstvům a dalším institucím.
 • Možnost reprezentovat AMSP ČR jako odborník na dané téma v expertních týmech v ČR i v zahraničí.
 • Možnost spolupráce či přímé účasti v projektech financovaných ze strukturálních či jiných fondů.
 • Možná účast a podpora členů AMSP ČR v řadě podnikatelských soutěžích pořádaných se záštitou či partnerstvím AMSP ČR.

 

   

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X