DESATERO přínos členství


Proč se stát členem AMSP ČR?


 

DESATERO přínosu členství v AMSP ČR:     

 

 1. Stabilní organizace s historií od r. 2001
 2. Bezplatné představení nového člena celé členské základně
 3. Až 100 akcí ročně – nové příležitosti, digitalizace, rodinné podnikání, export, inovace, financování, dotace, zaměstnanci, marketing a další témata
 4. Projekty a dotace – národní, mezinárodní
 5. Legislativa a právní informace – oficiální připomínkové místo
 6. Tištěný exportní magazín Trade News (80 stran, dvouměsíčník, nejlepší B2B časopis)
 7. Nezávislé průzkumy a analýzy
 8. Soutěže
 9. Média
 10. Nezávislost – odbornost – praxe

 

 • Nový řádný člen (nevztahuje se na čestné členy) má možnost se formou jednorázového direct mailu zdarma představit celé členské základně (členové oficiálně přijatí představenstvem AMSP ČR po 1. říjnu daného kalendářního roku mají možnost představení zdarma až v následujícím kalendářním roce).
 • Každý 2. měsíc obdrží členové z řad exportérů magazín asociace TRADE NEWS (dvouměsíčník).
 • Každé úterý obdrží všichni členové Právní zpravodaj (1x A4 k jednomu tématu-úprava dnešní versus úprava nová, na co se připravit, jaké budou dopady do podnikání vč. archivu článků s možností zpětného vyžádání či zasílání dotazů)
 • Členové z řad exportérů obdrží každý 1. den v měsíci teritoriální informace vybrané země. Exportéři tvoří samostatnou cílovou skupinu pro příjem informací.
 • AMSP ČR pro Vás již od roku 2013 připravuje „Monitoring dotačních příležitostí“, jehož cílem je přinášet rychlý přehled nových dotačních příležitostí pro malé a střední podniky. Od 7/2015 rozšiřujeme tyto informace o fondy vnější spolupráce EU. Monitoring dotačních příležitostí pro MSP je rozesílán 1x měsíčně (pokud budou nové výzvy vypsány).
 • K 25. dni v měsíci obdrží všichni členové elektronický newsletter (obsahuje max. 10 zpráv).
 • Členská základna dostává všechny zásadní informace v předstihu dle cílových skupin (živnostníci, exportéři, inovativní firmy, výroba, služby a pod.) – připravovaná opatření, legislativní změny, dopady do podnikatelského prostředí, rady a tipy, trendy, analýzy, pozvánky na semináře, pracovní snídaně, konference, kulaté stoly, setkání vč. zahraničních (možnost využití poradenství) apod. – formou direct mailu.
 • Vybrané informace jsou rozesílány e-mailem plošně (daně, zákony atd.), většina informací je cílená dle oboru, počtu zaměstnanců, regionu či dalších skupin. Všem členům také chodí automaticky novinky e-mailem z webu, tzn. nemusejí pravidelně sledovat naši webovou stránku a všechny nové informace dostávají obratem jakmile jsou zveřejněny do své e-mailové schránky. Mohou tak pohodlněji sledovat nové aktivity, názory, stanoviska, akce i termíny.
 • Členové mohou využívat všech výsledků či se přímo účastnit nezávislých průzkumů asociace o názorech podnikatelů na problémové oblasti podnikání viz home page: https://amsp.cz/category/pruzkumy/.
 • Podpora v „boji s úřady“ – věnujeme se každému podnětu z členské základny (byrokratické postupy, šikana podnikatelů apod.)– SOS útvar.
 • Účast na vybraných akcích AMSP ČR zdarma (webináře, semináře, konference, workshopy, pracovní snídaně, online projekty apod.). Některé akce AMSP ČR jsou nově zpoplatněny od 1. 1. 2023. Členové AMSP ČR mají však 60 % slevu na nákup vstupenky. Účast na partnerských akcích za zvýhodněnou cenu.
 • Účast na každoroční největší akci AMSP ČR Den podnikatelů České republiky, spojené se setkáním s významnými osobnostmi z ekonomické i politické sféry, zástupci podnikatelské, bankovní a institucionální sféry.
 • Libovolné zapojení se do projektů AMSP ČR, do práce ve Výborech a Sekcích AMSP ČR – spoluúčast na tvorbě klíčových stanovisek a návrhů asociace směrem k vládě, ministerstvům a dalším institucím.
 • Možnost reprezentovat AMSP ČR jako odborník na dané téma v expertních týmech v ČR i v zahraničí.
 • Možnost spolupráce či přímé účasti v projektech financovaných ze strukturálních či jiných fondů.
 • Možná účast a podpora členů AMSP ČR v řadě podnikatelských soutěžích pořádaných se záštitou či partnerstvím AMSP ČR.

 

   

amsp.cz
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html