Dotazník MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU

Dotazník MPO pro podnikatele na vnitřním trhu EU

AMSP ČR byla požádána ze strany MPO o šíření online dotazníku pro podnikatele na vnitřním trhu EU a v zemích EHP, který zabere 3-5 minut. Dotazník naleznete pod tímto odkazem. Výsledky dotazníkového šetření budou zpracovány v plně anonymizované podobě a poslouží jako podklady při práci na odstraňování stávajících překážek a zlepšování fungování vnitřního trhu EU jak na národní, tak i na unijní úrovni. Získaná data budou využita pro prosazování priorit ČR na vnitřním trhu EU s cílem zasadit se o co nejoptimálnější podnikatelské prostředí pro české podnikatele. Prostřednictvím dotazníku rovněž podniky mohou přímo podat stížnost na konkrétní překážky v jiných členských státech EU.

V případě jakýchkoli dotazů k dotazníku či obecně k vnitřnímu trhu EU se obracejte na ředitele Odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu MPO, pana Martina Bednáře: bednarm@mpo.cz.

 

 

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X