Druhé školení učitelů proběhlo ve Španělsku

Druhé školení učitelů proběhlo ve Španělsku

V posledním lednovém týdnu se skupina českých učitelů opět zúčastnila mezinárodního školení na posílení digitálních kompetencí v rámci projektu DIGISCHOOL, jehož je Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR součástí. První den se přesunuli do města Zumarraga, kde je přivítal náš španělský partner a proběhlo představení školy UGLE včetně její prohlídky a vybavení. Následoval workshop, na kterém rozebrali, jak se mění žáci a jejich vnímání světa a poté v návaznosti na to diskutovali nad vlivem technologií na výuku a jak je správně využívat k plánování hodin.

Druhý i třetí den vzdělávací aktivity se odehrál ve škole Nazaret, ve městě San Sebastian. Druhý den školení, společně s učiteli z Německa, Itálie a Španělska, debatovali nad způsobem uvažování žáků a učitelů a jak jej správně pochopit a dosáhnout tak efektivního učení. Zabývali se jednotlivými aspekty, které mohou pomoc správnému naladění, jako je komunikace, přístup k učení a nové výzvy. Součástí tohoto dne bylo i několik workshopů, kde se všichni aktivně zapojili.

V posledním dni školící aktivity si učitelé určili, jaké cíle by měla mít jejich příprava hodiny a společně se s podporou skupiny učitelů podobných oborů pustili do přípravy konkrétních lekcí, s použitím nově naučených digitálních nástrojů. V závěru školení svou práci představili a navzájem sdíleli zpětnou vazbu.

Workshopy byly přínosné nejen díky nabytým znalostem a zkušenostem, ale také rozšířením obzorů jak napříč českými vyučujícími, tak zahraničními. Dobrá byla také kombinace učitelů a účastníků, kteří nemají s učitelstvím nic společného, jelikož přinesla nový pohled na věc.

Učitelé se už teď těší na další školení, které proběhne v průběhu června v Praze.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html