Elektronické účtenky nahradí dosavadní papírové

Elektronické účtenky nahradí dosavadní papírové

Na podzim začne fungovat projekt Mezinárodní obchodní komory v ČR pod záštitou Ministerstva financí – tzv. systém
elektronických účtenek iDTAX. Iniciativa jde ruku v ruce s předsevzetím Unie snížit do 2012 administrativní zátěž MSP
o 25%.

Účtenky budou evidovány v elektronické podobě na kartě, kterou podnikatel při placení předloží obchodníkovi. Vedle
přehledu o výdajích umožní iDTAX podnikatelům snazší reklamaci, snížení administrativních nákladů nebo omezení rizika
zneužití firemních peněz. Do budoucna se uvažuje o propojení iDTAX s účetními systémy a o jeho zpřístupnění
kontrolním orgánům státní správy.https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html