Fakta

Téměř dvacet let shromažďujeme data o malých a středních podnicích a živnostnících

AMSP ČR

AMSP ČR argumentuje na základě přesných a obhajitelných dat, nikoliv na bázi intuitivních a ideologických dojmů. Spravujeme nejrozsáhlejší statistiky, databáze, analýzy a průzkumy mapující segment malého a středního podnikání.

 

Téměř dvacet let shromažďuje asociace data o malých a středních podnicích a živnostnících, díky čemuž dnes spravuje nejspolehlivější statistiky o tomto segmentu podnikatelů. AMSP ČR spravuje detailní informace o počtech podnikatelů, regionálním rozložení, oborovém zaměření, živnostenském oprávnění, exportních, inovačních, investičních aktivitách, stejně jako o výkonnosti jednotlivých segmentů MSP. Denně tak asociace zásobuje daty a informacemi média, státní instituce, vzdělávací organizace všech typů, stejně tak poskytuje data na vyžádání členské základně a partnerům asociace. Současně AMSP ČR striktně dodržuje zákon o ochraně osobních údajů.

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html