79. průzkum AMSP ČR: INOVACE A DIGITALIZACE

79. průzkum AMSP ČR: INOVACE A DIGITALIZACE

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a OSVČ

Metoda výzkumu: CATI (telefonické dotazování)

Výzkumný nástroj:Strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut

Velikost vzorku: 100 podnikatelských subjektů (30 OSVČ, 70 firem)

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Inovace a Digitalizace

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html