78. průzkum AMSP ČR: FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

78. průzkum AMSP ČR: FINANCOVÁNÍ PODNIKÁNÍ

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a OSVČ

Metoda výzkumu: Telefonické dotazování

Sběr dat: Srpen 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce 10 minut

Velikost vzorku: 250 podnikatelských subjektů

Průzkum ke stažení zde:
TZ-2020-02-03 příloha PRŮZKUM financování podnikání

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS pro AMSP ČR a SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

 X