77. průzkum AMSP ČR: FIRMA 4.0

77. průzkum AMSP ČR: FIRMA 4.0

Metodologie kvantitativní části:

Cílová skupina: Majitelé, jednatelé, ředitelé nebo IT ředitelé malých a středních podniků do 250 zaměstnanců a OSVČ

Metoda výzkumu:  CATI telefonické dotazování

Sběr dat: listopad 2019

Výzkumný nástroj: Strukturovaný dotazník o délce cca 9 minut

Velikost vzorku: 101 podnikatelských subjektů

Průzkum ke stažení zde:
Ipsos pro AMSP_Firma 4.0_11_2019

Realizaci sběru dat a analýzu provedla výzkumná agentura IPSOS.

 X