FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU

Ve formuláři žádosti se vyplní do políčka „Zaměstnavatel“ tyto informace:
Název společnosti, IČO, zástupce zaměstnavatele (kontaktní osoba), email, na který mu bude zaslán termín pohovoru, kdy se má ukrajinský uchazeč dostavit do Vízového centra ve Lvově k podání žádosti. Dále se vyplní název garanta (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR), jehož prostřednictvím je žádost o zařazení do programů podávána.

V žádosti je nutno vyplnit podrobné údaje k uchazeči o zaměstnání:

  • jméno a příjmení,
  • datum narození
  • státní příslušnost
  • číslo pasu
  • telefon
  • adresa pro doručování – jeho bydliště na Ukrajině
  • CZ-ISCO
  • číslo volného pracovního místa
  • datum zveřejnění pracovního místa na ÚP.

 

Formulář musí být podepsaný oprávněnu osobou zaměstnavatele (jméno, příjmení, funkce a podpis oprávněného zástupce, datum).

Přílohy ke stažení:
Žádost_Zařazení_KZhttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html