Informace Ministerstva vnitra k vycestování cizinců z ČR

Informace Ministerstva vnitra k vycestování cizinců z ČR

Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.

K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko. Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.

Pokud tedy bude cizinec opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.

Pozor – razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka je nutné opustit území České republiky do 24 hodin, jinak se cizinec vystavuje zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se důrazně doporučuje, aby se obrátili se žádostí o zajištění repatriace na svůj zastupitelský úřad.

Cizincům, kteří nejsou schopni z důvodu neexistence leteckého či pozemního spojení si zajistit vycestování do 16. července 2020, se doporučuje, aby se DO 16. ČERVENCE 2020 dostavili na oddělení pobytových agend cizinecké policie. Po předložení dokladu o neexistenci leteckého spojení např. potvrzením z ambasády či jinak nebo na základě předložení rezervace letenky na nejbližší možný termín bude cizinci vystaven výjezdní příkaz.

Cizinci, kteří se dostaví po 16. července 2020 nebo se vůbec nedostaví, budou cizineckou policií řešeni jako cizinci neoprávněně pobývající na území.

 X