Jak dále ve spolupráci podnikatelského sektoru a vysokých škol?

Jak dále ve spolupráci podnikatelského sektoru a vysokých škol?

Úspěšná spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vysokými školami přináší značné výhody podnikům, jejich zaměstnancům, vysokoškolským institucím, akademickým pracovníkům, studentům a celé společnosti. Pro zvýšení využití potenciálu této spolupráce je třeba sdílet zkušenosti a získat názory od všech typů subjektů podnikatelského i vysokoškolského sektoru a lépe tak pochopit klíčové faktory a potenciální překážky vzájemné spolupráce. Celoevropská studie přinese zkušenosti, příklady a motivace, jak je možné různé podoby spolupráce co nejlépe a mnohostranně využít na straně podnikatelského sektoru i vysokých škol. 

Součástí práce mezinárodního týmu na pochopení rozmanitých faktorů spolupráce a srovnání podmínek, v nichž tato spolupráce probíhá, je právě probíhající šetření mezi podnikatelskými a vysokoškolskými subjekty. Čím pestřejší paleta názorů bude shromážděna, tím lepší bude výsledek a různé subjekty podnikatelského sektoru tak budou moci nalézt způsoby nebo zlepšit ty, které již realizují, aby spolupráce s vysokoškolskými institucemi co nejlépe podporovala jejich vlastní činnost. Za český tým se práce účastní Karlova univerzita a její experti, kteří se podílejí na práci mezinárodního týmu, by velice ocenili, kdybyste věnovali asi 10 až 15 minut svého času a vyplnili dotazník (bude otevřen do 11. 11. 2016). Ve spolupráci s AMSP ČR pak pracovníci Univerzity Karlovy po vyhodnocení šetření zpracují informaci z výzkumu a případových studií k Vašemu využití.

Pro vstup do dotazníku, prosím, využijte následující odkaz, kde začnete výběrem jazyka pro vyplnění dotazníku:

https://asp2.inquery.net/s.app?A=DvnhMzEn

logo3.pngX