AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FIRMY A PODNIKATELE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FIRMY A PODNIKATELE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

(aktualizováno ke dni 13. 4. 2021)

 

Antigenní testování na Covid-19 ve firmách

 

Dovolujeme si Vás informovat, že Endokrinologie-Diabetologie doc. MUDr. Ing. Daniela Smutka, Ph.D. nabízí Antigenní testování na Covid-19 ve firmách.

Testování splňuje současné požadavky na antigenní testování (CE IVD certifikace a současně dostatečná deklarovaná citlivost a specificita). Odběr vzorku je proveden zdravotníkem z nosohltanu. V porovnání se samotesty se tento druh odběru jeví jako nejspolehlivější – má vyšší záchyt infikovaných osob. V případě pozitivního výsledku, jsme schopni rovnou na místě provést stěr k PCR konfirmaci a dodat ho do laboratoře. Testování je hrazeno ze zdravotního pojištění.

Služba je poskytována zejména v Praze a Středočeském kraji, ale je možné ji poskytnout i v dalších lokalitách. V případě menšího počtu zaměstnanců či požadavku o delší přítomnost zdravotnického týmu na Vašem pracovišti jsou hrazeny další poplatky.

Objednávky je možné provést prostřednictví e-mailu: info@endodiab.cz nebo na tel. čísle: 775 226 933.

Více informací naleznete zde vč. cen:
https://www.endokrinologie-diabetologie.cz/antigenni_testovani_ve_firmach.html


Postup sdružených objednávek testů na Covid-19

 

Testy není nutné kupovat pouze od firem ze seznamu výjimek Ministerstva zdravotnictví. Některé nejsou pro koncové zákazníky vhodné – mají své distribuční řetězce. Pro účely vykazování vůči pojišťovnám a kontrol je směrodatné, zda je na seznamu výrobek. Od počátku se předpokládá fungování různých distribučních řetězců. Dnes již není problém koupit testy v supermarketu, v lékárně či dokonce v některých trafikách.

Pokud chce jedna OSVČ přeprodávat testy dalším OSVČ, stanete se prodejcem zdravotnických prostředků a tím pádem se na ni mohou vztahovat další zákonné povinnosti. Jak uvádíme na našem webu „Samotný prodej testů není nijak omezen, např. na výrobce/dovozce, výdejnu zdravotnických prostředků nebo lékárnu. V rámci dodavatelského řetězce tedy může fungovat i prostředník. Prodávající však musí dodržet požadavky na prodejce stanovené zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a vyhlášky č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích (případné dotazy směřujte na Státní ústav pro kontrolu léčiv). Bližší informace zde: https://www.niszp.cz/cs/postup-pro-hospodarske-subjekty-dodavajici-ag-testy-s-vyjimkou-pro-sebetestovani.“ V principu to tedy možné, aby jedna OSVČ nakoupila testy pro další, které je pak nakoupí od ní (tj. přefakturují se) a budou mít nárok na příspěvek pojišťovny.

Prokazování provedených testů
OSVČ si vede stejnou evidenci jako firmy, jejíž formulář je ke stažení na webových stránkách MPO (https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/ zcela dole) a také si schovává účtenky/faktury (skenují se v aplikaci pojišťoven k proplácení příspěvků).


Výstupy ze zasedání vlády 12. 4. 2021

 

 • MPO potvrdilo podporu investic ve smyslu záruk za investiční úvěry, a to skrze COVID III Invest. Záruka bude až na 6 let, u MSP do 250 zaměstnanců do 90 % inv. úvěru do 50 mil. Kč, u úvěru do 90 mil. Kč je záruka 50 %. U firem do 500 zaměstnanců jde o záruku 80 % pro úvěry do 50 mil. Kč, úvěry do 80 mil. Kč budou ručeny 50 %.
 • MPO potvrdilo rozšíření programů ČMZRB – záruky pro MSP.
 • Na MPO byla nově ustavena pracovní skupina zástupců asociací, komor a svazů ve věci rozvolňování služeb. Zatím není znám přesný termín, ale uvažuje se o 26. 4. 2021 s tím, že půjde o tzv. nenahraditelné služby (nelze řešit přes internet), jako je kadeřnictví, pedikúra, manikúra.
 • Testování ve firmách častěji než 1x týdně nebylo ve vládě projednáváno. Tripartita potvrdila, že několik kol testování ve firmách potvrzuje klesající čísla potvrzené pozitivity a řada firem, zejména se směnným provozem, potvrdila, že pro ně není organizačně realizovatelné častější testování.
 • Setkávání lidí venku i uvnitř je nadále omezeno na 2 osoby.
 • Sportovní trénink venku je možný ve skupinách se dvěma hráči. Skupinu mohou tvořit dva, ale takových skupin může být na hřišti až 6, ale s rozmezím alespoň 10 metrů mezi skupinami.

 

Zaměstnavatelé a odbory vyzvali 12. 4. 2021 vládu k prodloužení programu na udržení zaměstnanosti ANTIVIRUS do konce června.


Pokud nemáte datovou schránku, o státní příspěvek 60,-Kč/test si nepožádáte. Zatím.

 

Instrukce zdravotních pojišťoven navedou všechny žadatele, vč. OSVČ, na jediný způsob podání žádostí o příspěvek 60,- Kč/test, a to elektronickou cestou skrze datovou schránku. Pokud datovou schránku nemáte, je to dost nevýhoda, avšak nemůžete být diskriminováni. Proto AMSP ČR upozornila na fakt, že řada OSVČ datovou schránku nemá, mnozí nemají ani počítač, protože jej ke své práci nepotřebují. Jakkoli AMSP ČR podporuje digitalizaci a elektronickou komunikaci, nemožnost žádat o příspěvek bez datové schránky považuje za protiprávní. Díky podpoře ze strany MPO se na straně zdravotních pojišťoven začalo pracovat na postupu pro OSVČ bez datové schránky, který by měl být znám přibližně v polovině dubna.

Podle aktuálních informací je pro OSVČ bez datové schránky nastaven tento postup:

 1. Doporučení zřízení datové schránky (=pro OSVČ zdarma) a požádat si o aktivační kód potřebný pro registraci k podávání žádosti na https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/zamestnavatel/aktivacni-token
 2. Pokud tuto možnost OSVČ neakceptuje, musí se obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která má každá své individuální postupy, jak OSVČ předat aktivační klíč nutný pro registraci k podávání žádostí. Zpravidla vygeneruje pro žadatele a následně zašle aktivační klíč přes své další elektronické kanály, call centra či pobočky.
 3. Ve spolupráci s dodavatelem společného portálu pro registraci a podávání žádostí o příspěvky na samoodběrové testy je připravována úprava služby/formuláře pro získání aktivačního kódu (https://aplikace.samotesty-covid.cz/#/zamestnavatel/aktivacni-token). Aktuálně prochází finálním schvalováním jednotný postup pro všechny ZP, kdy OSVČ bez datové schránky vybere v tomto formuláři místo zadání čísla datové schránky svou zdravotní pojišťovnu, zadá e-mailovou adresu a posledních 7 čísel ze svého průkazu pojištěnce a s pomocí těchto údajů příslušná ZP klientovi zašle po ověření údajů aktivační kód na klientem zadaný e-mail. Předpoklad nasazení je cca polovina dubna.

Uvolňování od 12. dubna 2021

 

Vláda na svém dnešním (6. 4. 2021) zasedání schválila otevření některých obchodů a služeb od příštího týdne. Otevřou prodejny s dětským oblečením a obuví, čistírny nebo zámečnictví. Zoologické a botanické zahrady budou moci otevřít venkovní prostory pro veřejnost, a to max. na 20 % své návštěvní kapacity.

Uvolňují se také odtahové služby, opravy a údržba strojů a zařízení pro domácnost, prodej pietního zboží, psychologické poradenství a diagnostika. Provoz bude možný v čase 6:00 – 22:00 h včetně výdajových okének. Farmářské trhy se otevřou v omezeném režimu pro prodej ovoce, zeleniny, masa, uzenin, cukrářských a pekařských výrobků apod., tedy potravin, dále květin, plodů, osiva a semen, nikoli však hmotného zboží jako hraček či upomínkových předmětů. Odstupy mezi stánky budou muset být min. 2 m a dodržení 1 osoba/15 m2. U prodejních míst budou muset být nádoby s dezinfekčními prostředky. Není povoleno stravování, tedy bezprostřední konzumace na místě, ani stoly či místa k sezení.

S koncem nouzového stavu k 11. 4. 2021 se zruší zákaz cestování mezi okresy, noční vycházení. Osoby se budou moci shromažďovat v počtu 10 osob ve vnitřních a 20 osob ve venkovních prostorách.


MPO zveřejnilo večer 1. dubna 2021 výzvu k novému programu podpory COVID – Nepokryté náklady. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 19. dubna

 

Pomoc se týká období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021. Žádosti do programu COVID – Nepokryté náklady bude MPO přijímat do 19. července 2021. Současně s výzvou v programu COVID – Nepokryté náklady dochází k drobné úpravě výzvy v programu COVID – 2021 vyhlášené 29. března 2021. Touto změnou se sjednocuje délka srovnávacího období pro porovnání tržeb žadatele v obou uvedených výzvách, a to na tři měsíce. Termín zahájení příjmu žádostí do programu COVID – 2021 je 12. dubna 2021.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zadosti-do-programu-covid-_-nepokryte-naklady-bude-mpo-prijimat-od-19–dubna–260510/


Kompenzační bonus prodloužen

 

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová dnes (29. 3. 2021) oznámila, že vláda schválila prodloužení možnosti čerpání kompenzačního bonusu na měsíc duben. Kompenzační bonus je přímá podpora formou vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a lidi pracující na DPČ a DPP. Žadatel může jednoduše požádat na místně příslušném finančním úřadu, třeba e-mailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením. Online žádost naleznete na stránkách Finanční správy dostupnou také na www.mfcr.cz/bonus.


Žádosti do programu COVID 2021 bude MPO přijímat od 12. dubna

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému programu podpory COVID 2021. Žádosti budou podnikatelé moci podávat od 12. dubna. Výzvu k programu COVID – Nepokryté náklady resort zveřejní ve čtvrtek.

Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Nové programy nahradí dosavadní specifické dotační tituly jako COVID – Gastro – Uzavřené provozovny či COVID – Nájemné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „První program COVID – 2021 navazuje právě na úspěšný program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Je postaven na stejném principu, ale vylepšen tím, že kompenzujeme místo 400 korun na zaměstnance korun 500. Platit bude pro všechny podniky s minimálním propadem tržeb v porovnání s loňským nebo předloňským lednem a únorem o 50 procent, nejen uzavřené. Pokud má firma do tří zaměstnanců, minimální částka bude vždy 1 500 korun, ať už má jednoho nebo tři pracovníky, to znamená, že tento podnikatel získá 45 000 korun za měsíc.“

Pomoc se týká období od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Žádosti do programu COVID – 2021 bude MPO přijímat do 31. května 2021. „Profesní organizace ale žádaly ještě alternativní program, který by zohledňoval propad tržeb. Vláda proto schválila i dotační titul COVID – Nepokryté náklady, k němuž podrobnosti zveřejníme tento čtvrtek,“ dodává vicepremiér Havlíček. Podnikatelé si tedy budou moci vybrat ze dvou vzájemně alternativních dotačních titulů, jejich souběh možný nebude.

Žádosti do programu COVID – 2021 budou podnikatelé podávat přes informační systém AIS, který už znají z předchozích programů,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a dodává: „Podrobnosti jsou na webu www.mpo.cz/covid-2021.“

Program COVID 2021 budou podnikatelé moci kombinovat s Antivirem, nelze ho ale spárovat s novým kompenzačním bonusem. Podpora z COVID 2021 respektuje dočasný rámec Evropské komise,

Srovnání programů je k dispozici v letácích na webu MPO. Poradí i linka 1212, dotazy lze posílat přes e-mailovou adresu covid2021@mpo.cz. Přehled aktuálních programů pro firmy a OSVČ nejen v gesci MPO najdete na www.mpo.cz/koronadotace.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_program COVID 2021


MPO začne přijímat žádosti do programu COVID – Veletrhy/kongresy 6. dubna

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo výzvu k novému kompenzačnímu programu COVID – Veletrhy/kongresy. Žádosti začne resort přijímat 6. dubna, podávat je bude možné do 31. května 2021.

Veletržní a kongresový průmysl patří mezi nejvíce postižená odvětví, proto jsme pro něj připravili speciální podporu, “ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Podnikatelům ve veletržním, kongresovém a eventovém průmyslu a na ně sektorově navázaným podnikatelským subjektům budeme kompenzovat až 60 % nepokrytých nákladů (ztráty). V programu máme připraveno 600 milionů korun.

Jde-li o žadatele s majetkovou účastí státu, nebo územního samosprávného celku ČR, má žadatel nárok na 40 % nepokrytých nákladů (ztráty). Pomoc se týká období od 1. března 2020 do 31. října 2020. Maximální výše podpory činí 20 milionů Kč na jednoho žadatele.

Program COVID – Veletrhy/kongresy míří na úhradu nepokrytých nákladů (ztráty), proto lze tento program kombinovat s dříve vyplacenými programy podle bodu 3.1. Dočasného rámce Evropské komise tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 výzvy,“ říká náměstkyně pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Podporu vyplacenou v těchto a obdobných programech je nicméně nutné započítat do výnosů při výpočtu nepokrytých nákladů (ztráty).“

Žadatel podá žádost prostřednictvím systému AIS MPO, kde vyplní elektronický formulář a přiloží potřebné dokumenty ověřené auditorem. Podrobnosti včetně výzvy jsou uvedeny na www.mpo.cz/covid-veletrhy. Žadatelé mohou další informace získat na mailu covidveletrhy@mpo.cz, poradí i linka 1212.

Tisková zpráva ke stažení zde:
 TZ_MPO_COVID_Veletrhy


Povinné testování OSVČ a v mikrofirmách

 

Vláda na svém jednání 22. 3. 2021 rozšířila povinné testování i na nejmenší firmy do 10 zaměstnanců, živnostníky a neziskové organizace. Povinnost pro ně začne platit od 6. dubna 2021. Nemusí se testovat ty OSVČ, které se nesetkávají při své práci s jinými lidmi. Všichni zaměstnavatelé na území České republiky, kteří jsou podnikatelem nebo státním nebo národním podnikem a zaměstnávají 1 až 9 osob, smí nejpozději od 6. dubna 2021 umožnit svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, POC antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo na pracovišti zaměstnavatele preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS‑CoV‑2 prostřednictvím testu poskytnutého mu zaměstnavatelem a jeho výsledek je negativní. Zaměstnavatelé jsou povinni vyzvat své zaměstnance, aby podstoupili preventivní test nejpozději v termínu od 30. března 2021 tak, aby byla umožněna jejich přítomnost na pracovišti zaměstnavatele za splnění podmínky nejpozději k 6. dubnu 2021. Pokud zaměstnanec v rámci sedmidenního období vykonává práci výlučně mimo pracoviště zaměstnavatele, umožní mu zaměstnavatel podstoupit preventivní test podle věty druhé mimo pracoviště zaměstnavatele; to se netýká zaměstnance vykonávajícího práci na dálku (home office).

Průvodce samotestováním ve firmách zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/


SROVNÁNÍ CITLIVOSTI ANTIGENNÍCH TESTŮ

 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR zkoumal spolehlivost 13 testů od různých výrobců, výsledky zveřejnil portál Seznam Zprávy. Tyto zprávy pomohou být vodítkem při nákupu testů: Vědci srovnali antigenní testy. Rozdíly jsou až stonásobné – Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz).


„Ošetřovné“ OSVČ za únor spuštěno. Žádosti lze podávat do 19. dubna

 

Ode dneška až do 19. dubna mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) opět žádat o „Ošetřovné“ OSVČ. Dotace související s koronavirem se tentokrát týká období od 1. do 28. února 2021. Žádosti lze podávat prostřednictvím elektronického formuláře dostupného přes webové stránky www.mpo.cz/osetrovneosvc.

„Zůstává velmi jednoduchý on-line formulář, na který jsou žadatelé zvyklí a jehož vyplnění zabere pouze pár minut. V žádosti se uvedou základní údaje o podnikání, dítěti či handicapované osobě, o kterou se OSVČ stará, název, adresa a webové stránky zařízení, kam člověk, kvůli kterému se o ošetřovné žádá, pokud není koronavirus, běžně chodí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Dochází přitom ke změně v tom, že „ošetřovné“ OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním bonusem, ten se totiž zdvojnásobil a nyní je 1 000 Kč denně.“

„Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází k celkovému zjednodušení systému covid dotací. Nově mohou OSVČ celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa, a to prostřednictvím Finanční správy. A pokud OSVČ na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ,“ říká ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler a dodává: „OSVČ mohou žádosti o tzv. „ošetřovné“ podávat od 19. března do 19. dubna 2021. Za každý kalendářní den v únoru včetně víkendů a svátků s výjimkou jarních prázdnin je dotace 400 Kč. Jako u předchozí výzvy doporučujeme žádosti podávat datovou schránkou, tak se vyřizují nejrychleji.“

MPO žádosti přijímá také e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem či poštou, nejlépe doporučeně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze takto podepsanou žádost poslat na e-mail: fpmpo20@mpo.cz, do předmětu je třeba uvést „fpuno21“.

Za leden MPO přijalo 14 926 žádostí o „ošetřovné“ OSVČ v celkové výši 132 439 000 Kč, z toho 13 901 žádostí za 123 356 000 Kč už schválilo a peníze se vyplácejí žadatelům.  Od loňského října, tedy za celou 2. vlnu koronaviru, MPO už zadalo výplatu 61 844 žádostí v celkové částce 448 089 600 Kč. Při podávání žádostí OSVČ nejčastěji chybovaly v tom, že nedoložily výkon samostatné výdělečné činnosti hlavní či neposlaly doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Pro úplnost: Tzv. „ošetřovné“ pro OSVČ je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. Podrobnosti k nové výzvě jsou k dispozici na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_osetrovne_OSVC_vyzva_unor


NOVÁ PODOBA KOMPENZACÍ MPO V KONTEXTU S KORONAVIREM

Obrázky ke stažení ve formátu PDF zde:
tabulka COVID21 4_01
tabulka COVID21 4_02


Výzva pro zachování programu COVID Nájemné AMSP ČR se připojila k výzvě spolu se Svazem průmyslu a dopravy ČR, Hospodářskou komorou ČR a dalšími podnikatelskými uskupeními

Celý dopis ke stažení zde:
Výzva pro zachování COVID Nájemné_20210316


Testování v malých firmách

 

Vláda na včerejším (15.3.2021) zasedání schválila testování ve firmách s 10-49 zaměstnanci. K plošnému testování ve firmách tak postupuje po velkých a středních podnicích další vlna firem, která se dotkne ca 700.000 zaměstnanců. Od středy 17. března 2021 bude povinnost začít nakupovat testy, od 19. března 2021 začít testovat zaměstnance a do 26. března 2021 otestovat všechny zaměstnance v těchto firmách.

Doporučení AMSP ČR:

Pro přesný výsledek ag testu je nutný správný odběr – Ministerstvo zdravotnictví doporučuje držet se striktně návodů, neboť testy jsou do nosu, úst či ze slin a na trhu je k dispozici 30 různých druhů. Firma by měla určit jednoho pracovníka, který bude provádět asistenci při samotestech.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/testovani-v-malych-firmach/


Nová podoba kompenzací: k programu na nepokryté náklady vláda schválila také program COVID – 2021 s podporou 500 Kč za den a zaměstnance

 

Praha, 8. března 2021. Plošný kompenzační program COVID – 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) počítá s pomocí ve výši 500 Kč na den za zaměstnance v pracovním poměru po dobu, kdy byl provoz firem kvůli koronaviru omezen. Příspěvek bude možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021. Dotace z COVID – 2021 spolu s pomocí z COVID – Nepokryté náklady nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

COVID – 2021 je alternativou k dnes rovněž schválenému programu COVID – Nepokryté náklady. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/nova-podoba-kompenzaci-k-programu-na-nepokryte-naklady-vlada-schvalila-take-program-covid-2021-s-podporou-500-kc-za-den-a-zamestnance/


Nový kompenzační program v kontextu s koronavirem pomůže podnikům ve ztrátě

 

Praha, 8. března 2021. Nový program COVID – Nepokryté náklady, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dnes schválila vláda. Má pomoci podnikatelům, kteří se kvůli pandemii koronaviru nachází ve ztrátě, s uhrazením části nepokrytých fixních nákladů. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.  Spolu s pomocí z COVID – 2021 nahradí dosavadní specifické programy. Kromě těchto dvou kompenzací bude pokračovat náhrada mzdy v programu Antivirus a kompenzační bonus OSVČ.

Podmínkou získání podpory v programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu firmy v lednu a únoru 2021 ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty.

COVID – Nepokryté náklady bude alternativou k dnes rovněž schválenému programu COVID – 2021. Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která pro ně bude výhodnější.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/novy-kompenzacni-program-v-kontextu-s-koronavirem-pomuze-podnikum-ve-ztrate/


Příspěvek až 370 korun denně pro lidi v karanténě („izolačka“)

 

V pátek 5. března 2021 podepsal prezident republiky návrh zákona, který se vztahuje na letošní březen a duben. Tento příspěvek k nemocenské budou lidé dostávat prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény, maximálně však 90 % svého průměrného výdělku. Nárok se bude vztahovat také na lidi s nemocenským pojištěním pracující na dohody. Vyloučeni ale budou ti, kteří by se ocitli v karanténě do 5 dnů po návratu ze zahraničí, pokud se nejednalo o pracovní cestu.

Příspěvek bude zaměstnancům vyplácet zaměstnavatel a tyto náklady si bude odečítat ze sociálních odvodů. Příspěvek nebude podléhat dani z příjmů ani exekuci a nebude se započítávat do příjmů pro výpočet sociálních dávek. Nebude se týkat jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/01_03_2021_TZ_nova_izolacka_vlada.pdf/12f34205-6870-e6e0-671f-3c095c177653


Od středy 10. 3. 2021 se povinnost na covid – 19 bude týkat i zaměstnanců veřejné správy a OSVČ. Doporučuje se samotestování

 

Povinné testování na koronavirus se bude od středy 10. března nově týkat i zaměstnanců veřejné správy. Povinnost testovat už platí ve velkých firmáchi podnicích od 50 do 249 zaměstnanců. Nově u těchto zaměstnavatelů musí být testovány i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a pracovníci agentur. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo zdravotnictví doporučují primárně využívat samotestování. A to s ohledem na pandemickou situaci, větší potřebu vyšetření a omezené kapacity POC antigenních center. Tak, aby se eliminovalo šíření koronaviru a zachoval provoz soukromého i veřejného sektoru.

V praxi to znamená využívat zejména antigenní testy, které lze pořídit prostřednictvím subjektů z průběžně aktualizovaného seznamu na webu Ministerstva zdravotnictví. Stát na samotestování přispěje z veřejného zdravotního pojištění 4 x měsíčně 60 korun na test a zaměstnance/OSVČ.

Rovněž lze doporučit testování prostřednictvím „závodního“ či smluvního lékaře daného podniku nebo externího poskytovatele zdravotních služeb.

„Všichni pracovníci docházející do podniku včetně veřejné správy, ať už to jsou zaměstnanci na plný nebo částečný úvazek, pracovníci agentur práce nebo OSVČ, se budou muset prokázat negativním testem. V případě, že nebudou mít vlastní test, je možné zahrnout je do testování v rámci firmy, kde se zdržují,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Příští týden by mělo být dostatečné množství testů. Firmy by se teď neměly předzásobovat a raději by měly počkat, aby se nárazově nezvyšovala cena.”

Více informací naleznete ZDE.


Pracovně právní souvislosti povinného testování ve firmách z pera MPSV/MZDR a problematika GDPR

 

K povinnému testování zaměstnanců ve firmách

4. 3. 2021 – Úřad pro ochranu osobních údajů poskytl své vyjádření k aktuální povinnosti testovat zaměstnance na přítomnost nákazy COVID-19. Ta je zaměstnavatelům nařízena novým mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.

Zaměstnavatelé při plnění uložené povinnosti provádět testování zaměstnanců na přítomnost nákazy SARS-CoV-2 zpracovávají osobní údaje ke splnění právní povinnosti, která se na ně vztahuje dle obecného nařízení. Při testování zaměstnanců je zpracovávána i zvláštní kategorie osobních údajů vypovídajících o zdravotním stavu, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví dle obecného nařízení. Samotné záznamy o provedení testů u jednotlivých zaměstnanců je možno využívat pouze v přímé souvislosti s plněním povinností uložených mimořádným opatřením.

Vlastní záznamy o provedení testů u zaměstnanců mohou obsahovat pouze základní identifikační údaje zaměstnance, údaje o přesném čase provedení testu a výsledek testu na nákazu SARS-CoV-2. Stejné omezení rozsahu pouze na nezbytné osobní údaje platí i pro případné dokumenty prokazující výjimku z povinného testování daného zaměstnance.

Doba uchování evidence provedených testů zaměstnanců nebyla v tomto opatření stanovena. Lze dovodit, že zaměstnavatelé mají povinnost vést evidenci provedených testů zaměstnanců nejméně do zrušení mimořádného opatření k provádění povinného testování zaměstnanců a do vypořádání finančních nároků, které jim mohou testováním vzniknout.

Samotná evidence provedených testů zaměstnanců musí být náležitě zabezpečena a přístup k ní by měly mít pouze osoby pověřené plněním úkolů k dodržování mimořádného opatření. Každý ze zaměstnavatelů musí přihlédnout ke svým organizačním a technickým dispozicím, aby evidenci provedených testů řádně zabezpečil před možnou ztrátou nebo zpřístupněním neoprávněným osobám.

Upozornit je třeba i na povinnost poskytnout zaměstnancům informace o zpracování osobních údajů za účelem testování, mimo jiné o právním základu tohoto zpracování, případném předání údajů orgánům ochrany veřejného zdraví jako příjemcům a době uložení údajů. Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem testování jsou vedeny jako součásti záznamů o činnostech zpracování podle článku 30 GDPR.

Příloha ke stažení zde:
Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti


MANUÁL HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ VE FIRMÁCH, MANUÁL PRO SAMOTESTOVÁNÍ

 

AMSP ČR se ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) povedlo aktualizovat a vydat již 3. verzi manuálu hygienických opatření ve firmách.

Tento návod by vám usnadnil nastavení hygienických pravidel a snížil riziko šíření nemoci Covid-19 ve vašich provozech. Najdete zde příklady dobré praxe z tuzemských podniků a soupis doporučených opatření, které se firmám v provozech již osvědčily. Dodržování těchto opatření v praxi ukazuje, že šíření viru na pracovištích se dá tímto způsobem zastavit. Chápeme, že zavedení a udržování nových opatření vám zvyšuje náklady. Zkušenosti mnoha z vás však ukazují, že se náklady rychle vracejí. Díky opatření se totiž zamezí šíření nákazy a z toho vyplývajícím zdravotním rizikům, kapacitním problémům nebo dokonce hrozbě zastavení celého provozu. Věříme proto, že manuál hygienických opatření ve svých firmách budete využívat, a přispějete tak ke zlepšení epidemiologické situace, na kterém závisí nejen další fungování průmyslu a výroby, ale i celé naší ekonomiky.

Zároveň nabízíme také k využití materiál kolegů ze SP ČR manuál pro samotestování, které můžete ve svých firmách provádět od pondělí 1. března 2021. Manuál by vám měl usnadnit přípravu testování a pomoci s jeho organizací.


Vláda původně vyhlášené nařízení o zákazu závodního stravování momentálně aktualizuje. Upravuje jej tak, aby bylo možné zachovat provoz podnikových a závodních jídelen, a to za přísně stanovených hygienických podmínek.

2.3.2021, 13:45 h – Dle posledních informací by mohl provoz závodních jídelen fungovat, pokud v nich bude maximálně 1 osoba na 15 m2, dále pouze jedna sedící osoba u běžného čtyřmístného jídelního stolu nebo dvě sedící osoby diagonálně, pokud od sebe budou odděleny plexisklovou nebo obdobnou mechanickou zábranou. Pokud nebude možné taková opatření ve vašich firemních jídelnách zavést, budou muset sloužit jen pro prodej nebo podání pokrmů bez možnosti konzumace na místě.


Od 3. března 2021 startuje povinné testování ve firmách dni 2. 3. 2021 

 

 • Firmy nad 250 zaměstnanců musí otestovat všechny své zaměstnance do 12. března 2021.
 • Firmy od 50 do 249 zaměstnanců musí otestovat všechny své zaměstnance do 15. března 2021.
 • Testování se týká všech zaměstnanců vč. DPP a DPČ.
 • Stát přispívá 60,-Kč /osobu / test, a to 4x za měsíc. Tyto náklady vyúčtuje na konci měsíce zaměstnavatel příslušným zdravotním pojišťovnám.
 • Při testování je nutná evidence všech testovaných vč. uvedení jejich zdravotní pojišťovny – viz orientační formulář v příloze. Zdravotní pojišťovny připravují elektronické formuláře tak, aby mohly být firmami využit na začátku dubna. U nepojištěných dohod je možné využít dosavadní testování zdarma každé 3 dny.
 • Za nesplnění povinného testování budou firmám hrozit finanční sankce.
 • Testy je možné nakupovat od schválených dodavatelů viz: https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/
 • Více informací v přílohách a zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/

 

Přílohy ke stažení zde:
TZ_testovani_ve_firmach_
Testování antigenní test COVID-19 přítomnost SARS-COV_2


Aktuální informace ke Covid-19

 


Opatření týkající se nejen firem a živnostníků

 

Omezení obchodu a služeb, testování ve firmách, COVID dotační programy pro firmy a OSVČ, COVID kalkulačka, nouzový stav, usnesení vlády a další – podrobné informace naleznete zde: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/opatreni-tykajici-se-nejen-podnikatelu-a-zivnostniku–253690/.


Jak na testování ve firmách? MPO zveřejnilo průvodce

 

Postup se týká samotestování ve firmách antigenními testy od 1. března 2021 s úhradou veřejného zdravotního pojištění.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/pruvodce-testovanim-ve-firmach–259808/


Nová opatření vlády od 1. 3. 2021 k výraznému omezení pohybu osob. Vláda vyhlásila nový nouzový stav

 

  • V případě cest do zaměstnání bude třeba potvrzení od zaměstnavatele, u OSVČ doklad o zakázce.
  • Od pondělí 1.3.2021 platí 7 nových klíčových opatření na následující tři týdny. Lidé mají zakázáno opustit hranice okresu. Patří mezi ně např. to, že pro cesty k do zaměstnání mimo okres s bydlištěm bud potřeba potvrzení od zaměstnavatele. Pro cesty k lékaři bude nutné čestné prohlášení či formulář. Zavřeny budou všechny obchody a služby výjimkou prodejen potravin, pohonných hmot, hygienického zboží a drogerie, lékárny, prodejny krmiva a potřeb pro zvířata, prodejny brýlí a kontaktních čoček, provozovny poskytující odtah a opravy vozidel, obchody s tiskem a tabákem, provozovny určené k vyzvednutí zboží a zásilek, prodejny osiva a zahrádkářských potřeb, pokladny jízdenek, květinářství, servisy elektroniky a výpočetní techniky, pohřební služby, myčky bez obsluhy, domácí potřeby, sběr surovin a kompostárny, taxislužby a firmy poskytující psychodiagnostická vyšetření.
  • Obchody s dětskou obuví i oděvy budou znovu uzavřené.
  • Restaurace mohou mít nadále výdejní okénka.
  • Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Výjimku budou mít jen lidé, kteří jsou v místnosti sami nebo pracují z domova, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ochranné prostředky musí zaměstnancům zajistit zaměstnavatel, dostatek na každou směnu.
  • V místech, kde je už od pondělí povinný respirátor, tedy v prodejnách, provozovnách, ve zdravotnických a sociálních zařízeních a veřejné dopravě, musí zaměstnavatel zajistit respirátor nebo ochranu nosu a úst s obdobnou účinností. V ostatních vnitřních prostorách bude stačit chirurgická rouška.
  • Blatný také potvrdil už ve čtvrtek avizované změny v nošení roušek a respirátorů. Končí možnost v prodejnách, provozovnách a veřejné dopravě nosit dvě roušky místo respirátoru. V zastavěném území obce bude třeba vždy nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo obec jen v blízkosti lidí nežijících ve stejné domácnosti.

 

Viz: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Vládní usnesení zde:
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-vladnich-usneseni-od-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180608/

Zdroj: Seznam zprávy


Plošné testování zaměstnanců ve firmách

 

Vláda na svém brífinku 25.2.2021 večer oznámila, že od 1. března 2021 se spouští plošné testování zaměstnanců ve firmách. Bude se vztahovat na podniky i OSVČ. Podnik/OSVČ si na dobrovolné bázi vybere dodavatele testu ze seznamu schválených výjimek pro antigenní testy na webu MZDR ZDE. Tyto testy bude možné provádět bez asistence zdravotníka. Od dodavatele libovolný počet testů nakoupí. Následně jsou testy provedeny a tento postup bude doprovázen jednoduchou administrativou. Na konci měsíce budou proplaceny 4 testy/os. za měsíc, a to v částce 60,- Kč/test u příslušné zdravotní pojišťovny, tj. max. 240,- Kč/os./měs. Lze nadále využívat i mechanismus testování s asistencí zdravotníka každé 3 dny zdarma. Ca po 3-4 týdnech plánuje vláda zavést testování jako povinné.


Mimořádná opatření vlády ke Covid-19

 

Izolace a karanténa nově 14 dní
Z důvodu agresivnějších forem koronavirových mutací se zavádí 14ti denní izolace a karanténa (dosud bylo 10 dní). V 1. březnovém týdnu se očekává nárůst zátěže nemocnic, o pomoc bylo požádáno Německo a Polsko.

Od 1. 3. 2021 pouze respirátor FFP2 (nikoli 2 chirurgické roušky).
Zaměstnavatelé jsou povinni vybavit své zaměstnance na pracovištích ochrannými prostředky.

Vláda avizuje uzavření MŠ, ZŠ, speciálních škol i dětských skupin, dále i omezení obchodu a služeb vč. zákazu pohybu mezi okresy, a to na 3 týdny. Toto opatření je předmětem dalších jednání.


Podnikatelské organizace souhlasí se zavedením povinného nošení roušek v podnicích. Podmínkou je, že vláda stanoví výjimky pro některé zaměstnance

 

Podnikatelské organizace chtějí vládě pomoci snížit riziko šíření koronaviru ve firmách, a proto souhlasí se zavedením povinnosti nošení roušek v podnicích. Podmínkou je, že vláda stanoví rozumné výjimky pro některé zaměstnance, kteří pracují ve ztížených podmínkách nebo na home office. Největší podnikatelské organizace, jejichž členové zaměstnávají většinu zaměstnanců v zemi, se o tom dohodly dnes v noci.

V dopise uvedli, že vzhledem k nové povinnosti nosit respirátory třídy FFP2 ve vymezených prostorech, nedoporučují vládě, aby stejné zdravotnické prostředky požadovala v homogenních pracovních prostředích. V opačném případě by vznikl nedostatek pomůcek pro specializovaná pracoviště, školy a veřejnost.


POZOR: Příplatek pro karanténu covid-19 nese nebezpečné přílepky!

 

AMSP ČR dlouhodobě odmítá dvě nové povinnosti pro zaměstnavatele, které se zcela nepozorovaně objevily nově jako přílepek zákona o příplatku pro karanténu covid-19 MPSV, který prošel sněmovnou a míří do Senátu:

1. Jde o nový návrh MPSV na POVINNÉ HLÁŠENÍ VOLNÝCH MÍST ze strany zaměstnavatele na úřad práce.

2. Nově se navrhuje též “pod pokutou 1 mil. Kč hlásit do 8 dnů uzavření DPP, a stejně tak do 8 dnů, když skončí”. To je v praxi dost nereálné, např. studenti na roznášku letáků se přijímají např. jen na jeden den a administrativa zaměstnavatelů by prudce stoupla – a opět na náklady zaměstnavatelů. Důvodová zpráva uvádí, že tuto novou povinnost je třeba zavést proto, aby “se nešvindlovalo” a aby “byl přehled”.

AMSP ČR se ostře ohrazuje proti návrhům výše, které dlouhodobě odmítají i ostatní zástupci zaměstnavatelů a podnikatelů.


Spouští se „ošetřovné“ za leden. OSVČ mohou podávat žádosti do 11. března

 

Od 10. února 2021 mohou osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) žádat o „ošetřovné“ za leden 2021 a 21. – 22. prosinec 2020. A to v rámci nové výzvy ze speciálního dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Žádosti je možné podávat do 11. března 2021 prostřednictvím formuláře dostupného na www.mpo.cz/osetrovneosvc.

Podmínky pro ošetřovné za leden jsou stejné jako u předchozích výzev. On-line formulář je velmi jednoduchý a zabere pouze pár minut – do žádosti se vyplní jen základní údaje ke svému podnikání, dítěti/osobě, o kterou se stará, a název, adresu a webové stránky školy/školky/dětské skupiny/ústavu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

Žádosti o „ošetřovné“ OSVČ začalo MPO přijímat od 10. února 2021 a bude je možné posílat do 11. března 2021. Dotace za jeden kalendářní den včetně víkendů a svátků je 400 Kč. Co se týče prosince, lze o dotaci žádat za 21. a 22. 12. 2020, v lednu za období od 4. 1. 2021 do 28. 1. 2021 a od 30. 1. 2021 do 31. 1. 2021.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/spousti-se-osetrovne-za-leden-osvc-mohou-podavat-zadosti-do-11-brezna/


Vláda rozhodla o zpřísnění opatření proti šíření koronaviru

 

Vláda na svém jednání 28. 1. 2021 zpřísnila dosavadní opatření následovně, a to s platností od dnešní půlnoci:

 • Lanovky nebudou moci přepravovat pěší turisty.
 • Zpřísňují se podmínky pro ubytování, kdy bude nutné před zahájením ubytování doložit potvrzení od zaměstnavatele, že se jedná o služební cestu a půjde o ubytování bez rodinných příslušníků.
 • Zakazuje se prodej na farmářských trzích.
 • Členové jedné domácnosti mohou cestovat do vlastních rekreačních objektů.
 • Od 1. 2. 2021 budou moci občané využít zdarma testy na COVID-19, a to každé 3 dny.
 • V autoškolách je nově povinnost pro učitele i žáky používat respirátory FFP2.

Rakousko od pondělí zavádí povinné testování přeshraničních pracovníků.

Více informací naleznete zde:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-pristoupila-k-upravam-opatreni–od-soboty-bude-narizeno-dalsi-omezeni-vyuzivani-hotelovych-sluzeb-ci-kontaktu–259229/

Více informací naleznete zde:
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-28–ledna-2021-186262/


Záruční program COVID SPORT pro podnikatele působící v oblasti sportu

 

Dne 25. 1. 2021 byl vyhlášen záruční program Záruka COVID Sport. Cílem programu je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2 (resp. onemocněním s označením COVID-19, které tento koronavirus způsobuje). Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/zarucni-program-covid-sport-pro-podnikatele-pusobici-v-oblasti-sportu/


AMSP ČR prosazuje sektorové moratorium na úvěry  

 

Ačkoli banky ani MF se zatím nekloní k podpoře tohoto kroku, AMSP ČR jej považuje za velice přínosný nejen pro středně velké firmy, které si mimo programu Antivirus nesáhnou na další podpory. Toto by byl elegantní způsob, jak je v této době podpořit. Ačkoli banky preferují individuální přístup a avizují vstřícné vyřízení žádostí, faktické zkušenosti podnikatelů jsou často opačné.

Stanovisko MF naleznete zde: 
www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/mf-nove-uverove-moratorium-zatim-nechyst-40560


AMSP ČR požaduje povolení odborného výcviku na středních odborných školách  

 

AMSP ČR navrhla 18. 1. 2021 na jednání s MPO akutní řešení výjimky pro odborný výcvik na středních odborných školách. Ten představuje mnohdy více jak polovinu vyučovací doby a v současné době neprobíhá. Týká se celkem 90.000 žáků na SŠ. Třetí ročníky čeká závěrečná zkouška vč. praktické, na kterou nejsou žáci vůbec připraveni. Školy jsou schopny zajistit tuto výuku vč. rozestupů, výuka probíhá nikoliv ve třídách, ale po pracovních skupinách s několika málo žáky. Navíc každý žák většinou pracuje samostatně u svého pracovního stolu, stroje apod., a to ve velké dílně nebo i venku (třeba v případě zahradníků). Vzdálenosti, přesněji rozestupy, mezi jednotlivými žáky jsou tedy značné. V řadě oborů probíhá odborný výcvik dokonce venku (zahradníci). Žáci si doma nemohou vyzkoušet práci na soustruhu nebo opravit brzdy na autě. V 5. stupni PES požaduje AMSP ČR povolení odborného výcviku alespoň pro závěrečné ročníky, ve 4. stupni PES pak pro všechny ostatní ročníky.


COVID – Nájemné

 

MPO zveřejnilo novou výzvu COVID – Nájemné, která podnikatelům umožňuje náhradu 50 % nájemného za měsíce říjen až prosinec a o kterou je možné žádat již od pátku 22. 1. 2021.

Více informací naleznete zde:
www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne–255305/


Otevření papírnictví a obchodů s dětským zbožím

 

Vláda na svém jednání 18. 1. 2021 schválila otevření prodejen papírnictví a obchodů s dětským oblečením a botami. Tento prodej bude umožněn ve všech typech obchodů.

Více informací naleznete zde:
www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-povolila-otevreni-papirnictvi-a-obchodu-s-detskym-oblecenim–258985/


Kompenzační bonus pro OSVČ v úpadku

 

Vláda rovněž na svém jednání 18. 1. 2021 schválila kompenzační bonus pro OSVČ, kteří jsou v úpadku a splácejí své dluhy. MF čeká na potvrzení tohoto kroku ze strany Evropské komise. V případě schválení by se jednalo o částku 500 Kč/den.

Více informací naleznete zde:
www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/ministerstvo-financi-pripravuje-moznost-40559


Příspěvek pro malá ubytovací zařízení

 

Vláda 18. 1. 2021 schválila příspěvek malým ubytovacím zařízením (5 lůžek, 10 osob), které bude zohledněno ve výzvě Covid – Ubytování III., kterou zpracovává MMR. Příspěvek by měl činit 200 Kč/lůžko x počet dnů.


Kompenzační bonus pro taxikáře

 

Vláda 18. 1. 2021 schválila kompenzační bonus pro taxislužbu ve výši 500 Kč/den, týká se OSVČ a malých s.r.o. O příspěvek budou moci žádat zpětně od 22. října 2020. Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Více informací naleznete zde:
www.mfcr.cz


Program COVID lázně bude pokračovat do 30. června 2021

 

Vláda schválila 18. 1. 2021 pokračování programu COVID lázně. Slevové poukazy na pobyt bude možné použít do 30. června, původně se počítalo s jejich platností do konce prosince loňského roku.

Více informací naleznete zde:
www.mmr.cz


Vláda schválila širší podporu pro sportovní provozovny a areály. Sportoviště snáze dosáhnou na provozní úvěry

 

Nový program Záruka COVID Sport, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), dnes schválila vláda. Má pomoci zmírnit dopady koronaviru a souvisejících mimořádných opatření na malé a střední podnikatele a osoby samostatně výdělečně činné, které působící ve sportovním odvětví. Program počítá s portfoliovou zárukou ČMZRB pro podnikatele ve sportu za provozní úvěr poskytnutý komerčními bankami, a to včetně příspěvku na úhradu úroků. Schválená alokace programu ve výši 1 miliardy korun umožní zaručit provozní úvěry v objemu až 4 miliardy korun. Výzva by měla být vyhlášena ještě letos v lednu, podrobnosti budou k dispozici na www.cmzrb.cz.

„Bankovní záruky ČMZRB včetně finančního příspěvku k úrokům z úvěrů umožní podnikatelům výrazně jednodušeji získat od komerčních bank provozní úvěry v situaci, kdy prakticky nevykazují žádné tržby a jsou tak obtížně úvěrovatelní,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Řada podnikatelů ze sportovního odvětví dosud nedosáhla na podporu z už existujících programů, nový program Záruka COVID Sport je proto otevřenější.“

Více informací naleznete zde:
www.amsp.cz/vlada-schvalila-sirsi-podporu-pro-sportovni-provozovny-a-arealy-sportoviste-snaze-dosahnou-na-provozni-uvery/


Vláda schválila podporu cestovním kancelářím. Pomůže jim s pojištěním pro případ úpadku

 

Nově připravený program COVID Záruka CK, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a projednalo ho s Ministerstvem pro místní rozvoj, dnes schválila vláda. Má za cíl zmírnit dopady pandemie koronaviru na cestovní ruch. Záruční schémata, s kterými nový program počítá, pomohou zejména malým a středním cestovním kancelářím splnit zákonnou povinnost pojištění ochrany proti úpadku. Podpora se bude poskytovat jeden kalendářní rok, tedy za „pojistné období“, které bylo zahájeno mezi 1. říjnem 2020 a 31. prosincem 2021. Žádosti o podporu budou přijímat pobočky Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).

„Cestovní kanceláře čelí mimořádně velkému omezení podnikatelské činnosti. Nejen z pohledu pojišťoven se jedná o vysoce rizikový podnikatelský segment, který tvoří významnou část trhu se službami. Cestovním kancelářím se extrémně snížily tržby, snížila se jim tak schopnost dostát finančním závazkům a zajistit obchodní potřeby včetně zákonné povinnosti zajistit se proti úpadku,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Aktuální předpokládaná alokace programu je cca 300 milionů korun. Na podporu by mělo dosáhnout 91 % cestovních kanceláří v České republice, program se totiž zaměřuje zejména na podporu malých a středních kanceláří. O systémovém řešení pro velké cestovní kanceláře se jedná.“

Více informací naleznete zde:
www.amsp.cz/vlada-schvalila-podporu-cestovnim-kancelarim-pomuze-jim-s-pojistenim-pro-pripad-upadku/


Žádosti do programu COVID Gastro – Uzavřené provozovny se začnou přijímat od pondělí. MPO představilo i speciální kalkulačku

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu začne přijímat žádosti do 1. výzvy nového programu COVID Gastro – Uzavřené provozovny od pondělí 18. ledna 2021. Podnikatelé získají podporu za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021. MPO v pátek představilo i třetí výzvu programu COVID Nájemné a také speciální kalkulačku, kde si mohou podnikatelé spočítat finanční podporu, kterou od státu obdrželi nebo obdrží.

Na pomoc je připraveno 2,5 miliardy korun. Předpokládáme, že o tuto dotaci požádá zhruba sto tisíc podnikatelů z aktuálně krizovými opatřeními nejvíc dotčených odvětví, kterými jsou například restaurace, kavárny, maloobchodní prodejny, kina, indoorová sportoviště, kadeřnice či další provozovny osobních služeb,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Všechny provozovny uzavřené kvůli pandemii koronaviru budou mít nárok na dotaci na každého pracovníka 400 korun za den. Výzvu jsme zveřejnili v pátek, aby se s ní všichni přes víkend mohli seznámit, od pondělka začneme přijímat žádosti.“

O podporu mohou podnikatelé žádat za období od 9. října 2020 do 10. ledna 2021 na základě počtu zaměstnanců a spolupracujících osob OSVČ. V rámci každé aktivity bude započítáno tolik dní, po kolik bylo provozování této činnosti zakázáno či jinak zásadně omezeno, což v některých sektorech znamená až 79 dní,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Dotace bude proplácena na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (včetně např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod., vzniklé již od 1. února 2020 do 10. ledna 2021. Podrobné informace jsou k dispozici na webu mpo.cz v sekci Informace o koronaviru v záložce COVID – Provozovny.

Třetí výzva COVID Nájemné

Již třetí výzvou programu COVID – Nájemné pokračuje MPO v podpoře maloobchodních provozoven, tentokrát za období říjen, listopad a prosinec 2020. „Žádosti je možné podávat od 22. ledna 2021 do 22. března 2021 prostřednictvím informačního systému. Výše podpory činí opět 50 % nájemného za poslední čtvrtletí roku 2020,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Naším cílem bylo třetí výzvu pro uživatele dále zjednodušit například využitím již existujících dat v systému.“

Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Pokud se tedy žadateli neměnily žádné skutečnosti, může úspěšnou žádost z druhé výzvy jen zkopírovat a podat v řádu minut. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis. MPO rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 66 %.


COVID kalkulačka

MPO v pátek představilo i speciální COVID kalkulačku. „COVID kalkulačka přepočítává podporu podnikatelů z dotačních programů státu na 1 měsíc tak, aby si mohli vypočítat celkový souhrn měsíčních dotací za období, kdy bylo jejich podnikání omezeno rozhodnutím vlády,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku a podnikání Silvana Jirotková a dodává: „Věříme, že podnikatelům kalkulačka pomůže k lepšímu přehledu v dotacích a jejich výši.“ Kalkulačka je k dispozici na https://www.mpo.cz/cz/covid-kalkulacka-mpo.html

 

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ_MPO_COVID Uzavřené provozovny a kalkulačka


Vláda schválila podporu pro uzavřená lyžařská střediska

 

Praha, 11. ledna 2021. Nový program COVID – SPORT III Lyžařská střediska, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dnes schválila vláda. Cílem je zmírnit negativní dopady omezení spojených s opatřeními v boji proti pandemii nemoci COVID‑19 a poskytnout podporu těm podnikatelům, kterým bylo na základě přijatých krizových opatření vlády ČR od 27. 12. 2020 přímo omezeno provozování podnikatelské činnosti v podobě provozování a správy lyžařských středisek, čímž došlo k významnému poklesu tržeb a tím i likvidity těchto podnikatelských subjektů.

Podpora ve formě dotace na provozní náklady se bude poskytovat za období od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021. Žádosti by se měly začít přijímat v lednu, detaily budou zveřejněny na www.mpo.cz.

„Podpora je určena vlastníkům a provozovatelům lyžařských areálů a pro realizaci programu bude vyčleněna alokace ve výši 1 miliardy korun,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček a dodává: „Maximální výše podpory na jednoho příjemce se odvíjí jednak od počtu a struktury přepravních zařízení, kdy k 1 místu náleží kompenzace ve výši 210 Kč pro základní vleky, 340 Kč pro neodpojitelné lanové dráhy nebo 530 Kč pro odpojitelné lanové dráhy za 1 den provozu. Nejvyšší možná denní podpora je dále určena částkou vypočtenou jako 50 % běžného průměrného denního nákladu provozu střediska za uplynulé 3 sezony. Příjemci pak za den náleží nižší z takto vypočtených částek.“

„Výsledná podoba programu vyplynula z diskuze s oborovými svazy a podnikatelskými asociacemi,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a upřesňuje: „Struktura částek určených na jedno místo přepravního zařízení vychází z modelových příkladů 3 konkrétních středisek různých velikostí a struktur technického i technologického vybavení a navržená kompenzace tak odpovídá všem druhům středisek s ohledem na jejich velikost a technické možnosti.“

Žádosti bude možné podávat prostřednictvím informačního systému MPO dostupného přes webové stránky www.mpo.cz, na který jsou už podnikatelé zvyklí z dřívějších programů COVID.

Podpora bude poskytována jako dotace na provozní náklady jako jsou náklady na energie, nájmy, odpisy provozovaných zařízení, režijní náklady a další. Schválená podpora respektuje dočasný rámec Evropské komise, podle kterého lze v tuto chvíli poskytovat v souvislosti s koronavirovou nákazou COVID-19 dotace až do výše 800 000 EUR. Notifikaci programu u Evropské komise zajistí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje do budoucna nabídnout širší podporu všem sportovním areálům. Sportoviště by tak měla snaze dosáhnout na provozní záruky na úvěry od ČMZRB

Tisková zpráva ke stažení zde:
TZ MPO_ Vláda schválila podporu pro uzavřená lyžařská střediska_11_1_2


Z brífinku vlády 7. 1. 2021:

 

 • Česko zůstane na 5. stupni systému PES minimálně do 22. 1. 2021.
 • Plošné testování zdarma antigenními testy bude pokračovat i po 15. 1. 2021.
 • ZŠ budou nadále navštěvovat jen 1. a 2. třídy.
 • Řešení podpory skiareálů bude znovu řešit vláda v pondělí 11. 1. 2021.
 • MPO připravuje nový program kompenzací pro skiaerály.

 


Upozornění pro žadatele o COVID – Uzavřené provozovny:

 

Žádosti do připravovaného programu COVID – Uzavřené provozovny s předpokládaným spuštěním od 15. 1. 2021 bude možno podávat pouze elektronicky, tedy doporučujeme všem zájemcům do té doby si vyřídit eidentitu –

Více informací naleznete zde:
https://info.eidentita.cz/ups/, případně zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Help/ais_mpo_vnejsi/najemne-krok-1.htm


Vláda schválila nový program pro všechny uzavřené provozovny

 

Nový program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), dne 4. 1. 2021 schválila vláda. Má za cíl podpořit všechny provozovny, které na základě říjnových mimořádných opatření vlády ČR musely omezit činnost nebo úplně zavřít. Podpora se v rámci aktuálně připravované 1. výzvy z programu bude poskytovat za období od 14. října 2020 do 10. ledna 2021, podávat žádostí bude možné od 15. ledna 2021.

Parametry programu jsou výsledkem diskuze se zástupci podnikatelských asociací a sdružení. Podpora je určena všem podnikatelům, kteří zaměstnávají pracovníky v restauračních provozech, maloobchodních prodejnách či v osobních, vzdělávacích a rekreačních službách,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček. „Za každého zaměstnance v pracovním poměru, případně spolupracující OSVČ, bude možné čerpat 400 korun na den. Nový program počítá s tím, že podpoří provozovny po ten počet dnů, kdy měly zavřeno. Pokud například o dotaci požádá stravovací zařízení s deseti zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dostane provozovatel 4 000 korun za den, tedy 120 tisíc korun za měsíc. Za období uzavření – tedy za 74 dnů – je to celkem 296 tisíc korun.

Více informací naleznete zde:
https://amsp.cz/vlada-schvalila-novy-program-pro-vsechny-uzavrene-provozovny/


Štítky:


https://www.viva-awa.com/sextoysindelhi https://www.sexvibrators.in/about_us
https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
https://amsp.cz/20210317-best-handheld-vacuum-cleane/
X