AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FIRMY A PODNIKATELE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FIRMY A PODNIKATELE SOUVISEJÍCÍ S COVID-19

(aktualizováno ke dni 20. 7. 2022)

 

 Aktuální situace ke koronavirové situaci k 20. 7. 2022

 

V současné době se v české populaci zvyšuje onemocnění virem BA5, což je nejnakažlivější varianta Covid-19 Omikron. Ministerstvo zdravotnictví očekává kulminaci během následujících 10 dnů (tj. přelom července a srpna 2022). Doporučuje rovněž při návštěvě zdravotnických a sociálních zařízení používat respirátory. Na podzim nepřipravuje MZDr. žádná omezení, jen doporučuje nošení respirátorů v místech s větší kulminací osob (např. obchodní centra nebo porady s větším počtem osob ve firmách), dále doporučuje firmám naplánovat větší využívání home office či sick days. Od 15. 8. 2022 rozjíždí MZDr. kampaň k očkování 4. dávkou, přičemž na podzim nebude vyžadována certifikace (Tečka). Ohroženou skupinou jsou ca 2 mil. osoby (senioři, nemocní), očkovací centra jsou připravena na očkování v kapacitě 67.000 osob/den, tedy bez očekávaných potíží. Vakcína pro 4. dávku bude totožná jako vakcína na jaře 2022 (nepůjde o novou vakcínu pro novou variantu BA5). Zájemci o tradiční podzimní očkování proti chřipce mohou mít oboje očkování najednou (proti chřipce i proti covid-19).

Zdroj: Tyto informace sdělil náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic dne 20. 7. 2022 na Radě členů SP ČR.


COVID 2022 – Sektorová podpora

 

Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly značně zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti.

Výzva pro vybrané sektory
Výzvu pro vybrané sektory Programu COVID 2022 – Sektorová podpora MPO zveřejnilo dne 30. března 2022.

Žádosti je možné podávat od 5. 4. 2022 od 9:00 hod. do 12. 5. 2022 do 24:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří (dále upřesněno v Příloze 1 Výzvy):

a) Poskytování stravovacích služeb (včetně cateringu), krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce je dána součinem 500 Kč krát počet zaměstnanců, který je vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE) krát počet dní rozhodného období podle bodu 2.3 Výzvy. Přičemž maximální uznatelný úvazek na jednoho zaměstnance je 1,0 (tzn. 40 hodin týdně).

Údaje o poklesu tržeb musí být ověřeny osobou oprávněnou jednat za žadatele (OSVČ, majitel firmy, statutární orgán atd.) a účetním firmy v případě, že nárok na dotaci bude do 1,5 mil. Kč včetně. Přesáhne-li nárok na dotaci částku 1,5 mil. Kč, je nutné ověření údajů o poklesu tržeb auditorem nebo daňovým poradcem. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí tržby za vlastní výkony a zboží.

 

Výzva ke stažení ZDE.

 

Dotazy je možné zaslat na e-mail: dotazy@mpo1212.cz, případně zavolat na linku 1212  (volání na linku 1212 je od 1. listopadu 2020 zpoplatněno podle tarifu volajících, více informací ZDE).

 

Zdroj: MPO

Program COVID – Nepokryté náklady – Sektorová podpora

 

Záměrem vlády je pomoci touto Výzvou stanovenému okruhu podnikatelských subjektů, které byly nejvíce zasaženy mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví schváleným usnesením vlády č. 1028 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se stanovilo omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb, a dalšími opatřeními omezujícími především oblast cestovního ruchu a pořádání akcí (sportovních, kulturních a jiných), v zájmu snižování sociálních kontaktů. Cílem podpory je především snaha zabránit riziku úpadku stanovenému okruhu podnikatelských subjektů z nejvíce postižených sektorů, ochrana pracovních míst a zachování jejich podnikatelské činnosti. Dotace poskytnutá na úhradu částí nákladů představuje cílenou a jasně směřovanou podporu definovanému okruhu oprávněných žadatelů.

Výzva pro vybrané sektory
Výzvu pro vybrané sektory Programu COVID Nepokryté náklady MPO zveřejnilo 25. března 2022.

Žádosti je možné podávat od 31. března 2022 od 9:00 hodin do 17. května 2022 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Výzva je určena podnikatelům, kteří vykonávají podporovanou podnikatelskou činnost, do které pro účely Výzvy patří (dále upřesněno v Příloze 6 Výzvy):

a) Poskytování stravovacích služeb, krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, služby prádelen, cestovní agentury a kanceláře.

b) Pořádání, organizace a realizace sportovních, kulturních, konferenčních, veletržních a dalších akcí včetně navazujících technických služeb.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je pro činnosti uvedené v bodě a) období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, a pro činnosti uvedené v bodě b) období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022.

Výše podpory pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021 činí 50 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období maximálně do výše 1,5 mil. Kč. Pro oprávněného žadatele s Rozhodným obdobím od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 činí podpora 70 % nepokrytých nákladů za dané Rozhodné období, maximálně do výše 3 mil. Kč.

Více informací naleznete zde:
https://mpo.cz/naklady

Zdroj: MPO


Omezení nošení respirátorů

 

Vláda na svém zasedání 9. 3. 2022 schválila zrušení nošení respirátorů vyjma MHD, zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, a to od 14. 3. 2022.


Výzva pro podnikatele COVID – ADVENTNÍ TRHY

 

V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 16. února 2022 č. 95 vyhlásilo dne 21. února 2022 Ministerstvo průmyslu a obchodu Výzvu k programu podpory podnikatelů podnikajících v oblasti adventních trhů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „COVID – ADVENTNÍ TRHY“.

Příjem žádostí bude zahájen 1. března v 9:00 hod. prostřednictvím informačního systému AIS MPO. Bližší informace k registraci žadatele o dotaci do tohoto systému a požadavkům na tzv. eidentitu naleznete zde: https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/default (odkaz na registrace vlevo nahoře na úvodní webové stránce této aplikace).

Podrobnosti k Výzvě a jejím podmínkám:

  • Podpora je určena na podnikatelským subjektům kompenzaci nákladů a provozních ztrát způsobených povinností uzavření adventních a vánočních trhů na základě usnesení vlády č. 1066 z 25. listopadu 2021
  • Žádosti lze podávat od 1. března 2022 od 9:00 hod. do 1. dubna 2022 do 16:00 hod.
  • Celková alokace určená na Výzvu je 450 mil. Kč
  • Podpora bude poskytována formou dotace v režimu de minimis
  • Podpora bude poskytnuta organizátorům zrušených adventních trhů a trhovcům:

 

a. Podpora trhovcům

  • V případě 1 stánku: 5 tis. Kč/den
  • V případě 2 stánků: 8 tis. Kč/den
  • V případě 3 a více stánků: 11 tis. Kč/den

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 330 tis. Kč.

b. Podpora organizátorům

Podpora bude poskytnuta na základě doložených a prokazatelně uhrazených marně vynaložených nákladů žadatele na organizaci prokazatelně zcela zrušeného adventního trhu, a to ve výši maximálně 80 % z těchto marně vynaložených nákladů.

Maximální výše podpory na jednoho příjemce podpory v rámci jedné výzvy je 5 mil. Kč.

Přílohy ke stažení:
Výzva COVID – ADVENTNÍ TRHY 
Příloha 3 Tabulka Podklady pro výpočet dotace _ přehled nákladů spojených s organizací adventního trhu 

 

Zdroj: MPO

 

Štítky:


https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html