Jak uchopit a porozumět řízení změn v malé a střední firmě?

Jak uchopit a porozumět řízení změn v malé a střední firmě?

Nikoliv na bázi teorie chaosu. Moderní vědecká disciplína tzv. teorie chaosu je založena na tom, že prostředí kolem nás se mění natolik dynamicky, že nic nelze předvídat, a že chceme-li ve firmě něco změnit, musíme nastolit nejistotu a chaos, neboť lze předpokládat, že v takovém prostředi se chystané změny prováději nejlépe. A přesně takové teorii autoři publikace nejen že nevěři, ale snaži se dlouhodobě prokazovat, že řizeni procesů bez systematického přistupu, založeného na důsledném plánovaní a controllingu, vede zvláště malé a středni firmy k jejich rychlému konci.

Samozřejmě je pravdou, že dynamika změn kolem nás je nebývalá a že umění předvídat je stale naročnější. Stejně tak si autoři uvědomují, že celá řada malých firem je řízena vice intuitivně než systémově. A nepochybně je třeba vnímat i fakt, že právě inovace mohou svádět k tomu, že je třeba uvnitř manažerských týmů uvolnit ventily kreativity a bouření mozků. Právě proto je ale třeba veškere změny uchopit na bázi důsledného řízení. Pokud nebudeme vědět, co je cílem chystané inovace, kdo za ni bude odpovědný, jak se projeví ve vykonnosti nebo alespoň image firmy, jak dlouho bude inovační proces trvat, kolik nás bude stát a z čeho jej budeme financovat, hrozí, že z inovačniho řízení se stane bezbřehé bádání, jež budou řídit bohemští manažeři s utopickými cili a nekonečnými naklady. Inovačni řízení v malé a střední firmě je jeden z nejnebezpečnějších procesů, vedoucí k upadku firmy, pokud k němu nepřistoupíme na bázi důsledného a systemového řízení. To ovšem neznamená, že si proces zkomplikujeme neefektivními modely, které využívají velké korporace a které jsou často součastí systemů řízení kvality. Pokud vyjdeme z toho, že inovace je řízená změna a slovu „řízená“ dáme jasný parametr, který bude respektovat jak kreativnií myšlení, smělé vize, tak schopnost vyjádřit naše ambice na finanční bázi, schopnosti porovnávaní cilů a očekávaných odchylek, založených na manažerském pojetí učetnictví a řízeni rizik, potom jsme vykročilí správným směrem. A pravě takovému pojetí řízení inovací se věnuje publikace, kterou nyní máte.

Ing. Pavla Břečková, Ph.D.,

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Vysoká škola finanční a správní v Praze

Publikace ke stažení naleznete zde:

Inovace_a_jejich_financovani.pdf Inovace_a_jejich_financovani.pdf (1,86 MB)

ERESTE_ECB_RGB_1.pnghttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html