JAKÝ ZAMĚSTNAVATEL NEMŮŽE BÝT DO PROGRAMU ZAŘAZEN

JAKÝ ZAMĚSTNAVATEL NEMŮŽE BÝT DO PROGRAMU ZAŘAZEN

Do programů nemůže být zařazen zaměstnavatel:

  • který vykonává činnost zprostředkování zaměstnání dle § 14 odst. 1 písm. b), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, s výjimkou činností uvedených v § 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, anebo z důvodů hodných zvláštního zřetele, které posoudí garant po konzultaci s příslušným resortem;
  • garant kontroluje v databázi MPSV ČR, zda zaměstnavatel není pracovní agenturou, či nemá vazby na pracovní agentury;
  • který je zapsán v obchodním rejstříku, ale do sbírky listin obchodního rejstříku v rozporu s příslušnými právními předpisy neuložil své účetní závěrky;
  • jestliže mzda uvedená v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty, která je nabízena ukrajinskému  uchazeči, nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a není zvýšena o koeficient programu 1,2;
  • jestliže garant nebo některý z participujících ústředních orgánů státní správy má pochybnosti, zda ve vztahu k nahlášenému ukrajinskému uchazeči nepůjde o dočasné přidělení či zastřené zprostředkování zaměstnání.

 https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html