Koalice pro transparentní podnikání

AMSP ČR je jedním ze zakládajících členů Koalice pro transparentní podnikání, která je volným sdružením společností usilujících o kultivaci podnikatelského prostředí v České republice. Vznikla v roce 2011 a v současnosti sdružuje společnosti napříč odvětvími. Je otevřena všem subjektům, které sdílejí stejné etické hodnoty a chtějí přispět k vytvoření kultivovaného a transparentního prostředí nejen v oblasti veřejných zakázek.

X