Komise alokuje v roce 2020 téměř 11 miliard euro na výzkum a inovace

Komise alokuje v roce 2020 téměř 11 miliard euro na výzkum a inovace

Na začátku července 2019 oznámila Evropská komise, že v příštím roce alokuje 11 miliard EUR z programu EU na financování výzkumu a inovací Horizont 2020. Svou pozornost zaměří zejména na následující oblasti: změna klimatu, čistá energie, plasty, kybernetická bezpečnost a digitální hospodářství. Jednou z priorit současné alokace programu Horizont 2020 je „vynikající věda“, díky které se podařilo získat první snímky černé díry, přispěla k vědeckému průlomu, jakým je např. objevení exoplanet, a také k vývoji pokročilé vakcíny proti nemocem, jako je např. ebola.

Více informací naleznete zde:
https://cebre.cz/aktuality/energetika-zivotni-prostredi/komise-alokuje-v-roce-2020-temer-11-miliard-euro-na-vyzkum-a-inovacehttps://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html
X