Konference „3. a 4. fáze EET: Papír nebo mobil?“

Konference „3. a 4. fáze EET: Papír nebo mobil?“

Ministerstvo financí, Finanční správa ČR a AMSP ČR pořádají společnou konferenci k EET spojenou s veletrhem nabídek efektivních elektronických řešení evidence tržeb.

Konference s názvem „3. a 4. fáze EET: Papír nebo mobil?“ nabídne nejnovější informace a praktické rady pro podnikatele, jak se na evidenci tržeb připravit. Návštěvníci budou mít rovněž možnost pokládat řečníkům otázky a zapojovat se do diskuzí.

 

 

Kompletní pozvánka včetně programu a registrace ke stažení ZDE.

Témata konference:

Základní informace k evidenci tržeb

 • Koho se evidence tržeb týká
 • Jaké tržby podléhají evidenci tržeb
 • Jak se připravit na evidenci tržeb
 • Jaké povinnosti je nutno plnit

 
 Elektronická nebo papírová evidence tržeb?

 • Výhody a nevýhody
 • Poradíme, jakou variantu a proč je vhodné zvolit

 

 Podrobnosti k žádostem o povolení zvláštního režimu (tzv. „papírové evidence tržeb“)

 • Kam se obrátit s žádostí
 • Jak prokážu deklarované příjmy
 • Co když mám v daňovém přiznání celkové příjmy nad 600 tisíc Kč, ale část je převodem z účtu na účet
 • Co když teprve s podnikáním začínám a nemám dosud příjmy
 • Kolik účtenek obdržím od FÚ
 • Mám dvě provozovny, jak se bude postupovat

 

Je možné kombinovat elektronickou a papírovou evidenci?

Papírová evidence a povinnosti podnikatele:

 • Co vypisuji na účtenku?
 • Jak provedu storno papírové účtenky?
 • Mohu papírovou účtenku opravit?
 • Ztratil jsem blok účtenek?

 

Jaké údaje musím vyplnit do čtvrtletního oznámení o tržbách

 • Co se stornovanými účtenkami
 • Část účtenek byla znehodnocena

 

Jak postupovat, když chci přejít z papírové na elektronickou evidenci?

Kdy můžu využít zjednodušený režim?

Jak to bude dál se spolky a sportovními kluby, budou muset evidovat tržby?

Jaké možnosti skýtají různá technická řešení a jejich benefity pro podnikatele

 

Program:

14:30 – 17:00 h

 • JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., vicepremiérka a ministryně financí
 • Ing. Karel Dobeš, předseda představenstva AMSP ČR – 3 roky s EET
 • JUDr. Věroslav Sobotka, manažer pro legislativu AMSP ČR – nejčastější dotazy podnikatelů k EET z infolinky a informačního webu AMSP ČR www.eltrzby.cz
 • Ing. Martin Šabo – ředitel odboru Procesní agendy a regulace hazardu, Ministerstvo financí
 • Mgr. Kateřina Holubcová – vedoucí Oddělení evidence tržeb, Finanční správa
 • Zástupce společnosti Dotykačka – tipy, jak s EET vylepšit své podnikání, zkušenosti z předchozích vln
 • Dotazy účastníků

Konferenci moderuje Eva Svobodová, MBA, členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR

17:00 – 18:00 h

 • Prohlídka veletrhu dodavatelských řešení, individuální konzultace

18:00    Ukončení akce

Ukázky řešení EET:

Souběžně s konferencí proběhne prezentace dodavatelských řešení, kde se představí firmy poskytující pokladní systémy a zařízení pro evidenci tržeb. Nebude zde chybět praktická ukázka evidence tržeb v praxi, ani info stánek Ministerstva financí a Finanční správy, na kterém budou metodici EET k dispozici pro individuální konzultace.

 

  X