O legislativní radě

Legislativní rada MSP se skládá z řady odborníků z různých profesních oblastí, většinou jde o předsedy zájmových a profesních asociací. Vzhledem k tomu, že AMSP ČR je oficiálním připomínkovým místem v rámci legislativního procesu, je jedním z hlavních úkolů LR MSP profesionálně připomínkovat legislativní návrhy a chránit tak zájmy malých a středních podniků.

 

LR MSP si rovněž klade za cíl sama iniciovat nezbytné či vhodné legislativní změny s ohledem na potřeby malých a středních podniků (např. zakotvení statusu rodinné firmy), a v širším kontextu spolupracovat v rámci legislativního procesu již na úrovni EU.

 

Na činnosti LR MSP a vytváření koncepčních materiálů se externě podílí špičkové advokátní kanceláře. Tato profesní partnerství se nadále rozšiřují.

 

Legislativní koncepce MSP 2023 – 2025 ke stažení ZDE

Legislativní koncepce MSP 2021 – 2022 ke stažení ZDE

 

 

https://amsp.cz/wp-includes/theme-compat/12220058.html